Innvandring

Enslige mindreårige asylsøkere strømmer gjennom Danmark

Så langt i år er det kommet dobbelt så mange enslige mindreårige asylsøkere som for hele fjoråret. Men de fleste forsvinner like raskt – for eksempel til Norge.

De enslige mindreårige asylsøkerne, typisk i 16 – 17-årsalderen, kommer til Danmark enten med falskt pass eller uten pass, og nesten ingen bagasje. Ifølge tall fra Røde Kors er det kommet 221 enslige mindreårige asylsøkere så langt i år, som er nesten dobbelt så mange som i fjor. Men hele 60 prosent av dem drar videre etter et kort opphold. Noen reiser til familie andre steder i Norden, andre ender i kriminalitet eller prostitusjon, atter andre som ofre for menneskehandel, melder Urban.dk.

– Danmark er i høj grad et transitland, hvorfra unge flygtninge rejser videre til blandt andet Norge og Sverige, sier Casper Smidt fra Røde Kors.

Smidt kan fortelle at praksisen og mønsteret til enslige mindreårige asylsøkere har endret seg. I fjor kom det mange kinesere til Danmark. Disse skulle videre til England, og ut fra samarbeidet som Røde Kors har med engelske organisasjoner, skal flere av disse endt opp i prostitusjon eller tvangsarbeid. I år har det derimot ikke vært mange kinesere som har kommet, med det er et stigende antall mindreårige fra Romania og Bulgaria. Ifølge Smidt er det også fra disse landene en mistenker menneskehandel. Smidt forteller at det er det er svært vanskelig å ta hånd om enslige mindreårige asylsøkere. Det kreves omfattende ressurser både til støtte, rådgivning og hjelp til hjemsendelse.

– Nogle af de uledsagede mindreårige, vi møder, har trusler hængende over hovedet fra bagmænd og krav om enorme beløb, der skal tilbage betales for transport til Danmark og Vesten, forteller Smidt.

Men selv om antallet enslige mindreårige asylsøkere har steget, er antallet som forsvinner sunket. For selv om hele 60 prosent forsvinner, eller drar videre, så var tallet hele 73 prosent i 2006. Røde Kors fremhever at samarbeidet mellom de instanser som har noe med de enslige mindreårige asylsøkerne å gjøre er det viktigste, hvis man skal menneskehandelen til livs.

Dette er en annen strategi enn det Norge har valgt. Her overføres mindreårige enslige asylsøkere til barnevernet, og ”humane” politikere og aktører krever at de må få opphold i Norge. Men de samme skjønner ikke at de med en slik praksis er med på å opprettholde organisert kriminalitet, dertil med barn og ungdommer i hovedrollen.