Islam

BBC med offentlig knefall for islam

Generaldirektøren i BBC, Mark Thompson, gjør knefall for islam for åpen mikrofon. Islam skal behandles mindre kritisk enn kristendommen, mener Thompson. Begrunnelsen er vel så oppsiktsvekkende: Thompson mener at ikke alle religioner er like, og at man skal ha et ”annet syn” på en religion dersom den utøves av en minoritet. Får vår regning tilføyer vi at heller ikke alle ideologier er like, derfor skal kommunismen behandles med silkehansker, ettersom det er så få kommunister igjen her i landet.

Hege Storhaug, HRS

BBC generaldirektøren Mark Thompsons ærlige utspill er svært velkomment. Hvorfor? Fordi vi i en årrekke har fulgt BBCs dekning av innvandring, integrering og verdispørsmål relatert både til islams inntog i Europa generelt, og islamismens fremmarsj spesielt. Ingen land i Europa ser ut til å produsere flere ekstremister enn Storbritannia. Ingen andre land i Europa synes å ha en så stor gruppe unge muslimer som definerer bort nasjonalstatens sekulære grunnlov – som skal erstattes med sharia – enn nettopp Storbritannia. Jeg sier ”synes”, fordi vi ikke har registrert tilsvarende målinger av ekstremistiske holdninger som Policy Exchange gjorde i fjor i andre sentrale europeiske land.

Målingen jeg sikter til ble presentert i januar 2007, og viste at opp mot 40 prosent av unge britiske muslimer i alderen 16 – 24 år vil erstatte den britiske grunnloven med sharia, 36 prosent vil ha dødsstraff ved frafall fra islam, tre av fire vil ha slør på den muslimske kvinnen, og 13 prosent støtter terrornettverk og er ”beredt til å bekjempe” vestens verdier (med ikke-voldelige midler). Det britiske justisdepartementet har nylig gitt sin velsignelse til at fem shariadomstoler får operere med samme juridiske status som britiske domstoler på spørsmål knyttet til skilsmisse, arv, barnefordeling, og vold i ekteskapet.

Langt flere eksempler på hvor langt det britiske samfunnet har gått i møte repressive religiøse og religionspolitiske krefter kunne vært gitt. Det er derfor ikke spesielt overraskende BBC i dag sier nå rett ut at islam skal behandles mildere enn kristendommen. Gitt nevnte eksempler over, og det, mildt sagt, lite kritiske lyset vi har registrert de seneste årene fra BBC sin side på både den pågående radikaliseringen, den ekstremt høye innvandringen og derav sosiale, økonomiske og integreringsmessige problemer generelt, var det gledelig at BBC endelig slapp katta ut av sekken. Vi savner imidlertid at journalisten ikke fulgte opp med spørsmål om BBC sin linje var at andre religiøse og politiske minoritetsfølelser bør beskyttes, som kommunismen eller som Amish-folket.

Heldigvis møter generaldirektør Thompson motbør, blant annet fra komikeren Ben Elton, skriver Jp.dk.

”Jeg tror det skyldes den grundlæggende frygt, som myndighederne og samfundet har, når det kommer til at kritisere radikale elementer af Islam. Der er ingen tvivl om, at BBC vil acceptere jokes om sognepræster, men ikke om imamer. De vil sikkert hævde, at det har noget at gøre med moralsk forståelse, men det har det ikke. Det er fordi, de er bange. Jeg kender den slags personer,” udtalte Ben Elton ifølge The Daily Mail i interviewet.

Ja, fryktens makt er stor, noe jeg selv må innrømme, da jeg stadig tar meg selv i selvsensur når islam settes på tapetet. Ikke det at jeg er redd voldelige islamister. Selvsensuren handler først og fremst om ønsket å unngå det offentlige ubehaget som gjerne blir resultatet dersom man bringer kritikkverdige og faktuelle forhold til torgs, som da jeg påpekte i Klassekampen at jeg er mot dialog med islamister, det vil si at jeg ikke mener våre politikere skal forhandle med islamister. ”Feilen” var at jeg også pekte på personer/organisasjoner som er islamistisk inspirerte. Det ble til offeroppslag neste dag, der rasismebeskyldninger (!) haglet.

Et annet etterlengtet utspill etter Thompsons bekjennelse, kommer fra hinduistisk hold. Ja, hvem hører om hinduer, sikher, buddhister og andre minoriteter i Norge? I Danmark? I Storbritannia? Hinduer i Storbritannia benyttet seg nå av muligheten til å si fra: BBC favoriserer islam i forhold til andre mindre religioner. Thompson svarer med at ”BBC aldri har vist så mange programmer om religion som i dag”, men vi får ikke vite noe om den prosentvise fordelingen mellom de ulike minoritetene, og mellom kristendommen og den nest største religionen på øyene, islam. Jeg tipper en sjekk ville vist en skjevfordeling – i islams favør.

Ikke overraskende får Thompson også pepper av lederen av en kristen lobbygruppe, Stephen Green.

”Det ser ud til, at Mr. Thompson siger, at man ikke må kritisere Islam, blot fordi den udgør et mindretal. Det er jo latterligt. Alle religioner skal behandles ligeværdigt,” udtaler Stephen Green til The Daily Mail.

Mens John Beyer, formann for medietilsynsgruppen Mediawatch, mener BBC med utspillet avkler sin egen partiskhet.

– Alle religioner skal behandles på samme måde, hvordan kan BBC ellers påstå at være upartiske?, poengtere Beyer.

Mon tro hva NRKs ledelse har avtalt på kammerset? Eller Aftenposten? Eller Dagbladet? Klassekampen er det eneste organet vi har registrert som har tatt et klart standpunkt: islam skal forsvares og forskjønnes. Den nyreligiøse vekkelsen på ytterste venstrefløy er således lang lettere å forholde seg til enn den dunkle, unnvikende og til dels ukritiske holdningen man finner i sosialdemokratiske og sentrumsorienterte medier. Høydepunktet hva gjelder hodeløshet må hittil kunne tildeles Aftenposten, da avisen først trykket en hyllende reportasje om al-Qaradawi av journalist Inger-Anne Olsen, for dernest å forgylle ”paven” al-Qaradawi på lederplass. Disse to eksemplene viser langt på vei klart og tydelig avisens policy, som ble utkrystallisert da Muhammed Usman Rana ble kåret til vinner av kronikk-konkurranse, da han skrev den beryktede islamistisk inspirerte teksten under tittelen ”Den sekulære ekstremismen” (ikke tilgjengelig på nettet i dag). Aftenpostens ledelse og en del av journalistene der, vet vi hvor vi har. Godt er jo det, i tragedien.