Ufrivillige ekteskap

Barn frykter for livet

For fire måneder siden opprettet England en nasjonal nødtelefon for ofre for tvangsekteskap og æresrelatert vold. Flere hundre unge har benyttet seg av tjenesten så langt, og en av ti er under 16 år. Noen av de yngste sier rett ut at de frykter å bli drept av familien. Eksperter mener at tross det høye antallet henvendelser, ser man bare toppen av isfjellet. Det samme gjelder for dumping av jenter i alderen 13 – 16 år. Bare i byen Bradford forsvant 250 jenter fra skolen og ut av landet i 2006. 33 av jentene kjenner man fremdeles ikke situasjonen til. Også i Norge er tendensen økende.

Den nye nødtelefonen er basert i Derby og er den første av sitt slag i England. 89 prosent av dem som ber om hjelp er jenter, og den store majoriteten kommer fra Asia (Subkontinentet, vår merknad) og Midtøsten. 80 prosent av alle innringerne sier de frykter tvangsekteskap, mens hele 70 prosent også frykter å bli utsatt for æresrelatert vold. 13 prosent sier at de mishandles av ektemannen, mens 71 prosent forteller at nærmeste familie mishandler dem. I snitt redder britiske myndigheter 70 ofre for tvangsekteskap tilbake til de britiske øyer årlig, melder Independent.co.uk.

Samtidig melder NRK,no om at antallet henvendelser om tvangsekteskap på Sørlandet har eksplodert. Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap har fått over 50 henvendelser fra Sørlandet hittil i år. Det er nesten dobbelt så mange som på samme tidspunkt i fjor. Mange av innvandrerne på Sørlandet har bakgrunn fra Midtøsten, og de hjelpetrengende er gjerne fra land der arrangerte ekteskap er vanlig, slik som Iran, Irak og Syria.

Unge jenter har liten frihet. De kontrolleres og trues av sine fedre og brødre, forteller prosjektleder Monica Berge i Røde Kors. Det handler om sterk kontroll, om frihetsberøvelse, om vold, trusler om tvangsekteskap – og trusler om å bli utstøtt, sendt tilbake eller drept.