Innvandring

Studenter misbruker ikke 24-årsregelen

I den siste tiden har det vært tvil i Danmark om 24-årsregelen fungerer etter intensjonen. Det har blant annet blitt påstått at økt andel av studenter søker familiegjenforening. Nye tall fra Udlændingeservice tyder imidlertid på at reglene ikke misbrukes av personer som kommer til Danmark på studentvisum.

Det har i den siste tiden vært spekulert i om unge personer fra særlig Pakistan og Tyrkia har brukt muligheten for studieopphold i Danmark som inngangsport for å søke familiegjenforening. Slik kan regelen om at man må være 24 år for å kunne søke opphold gjennom ekteskap unngås. Men tall fra Udlændingeservice viser at av alle studenter som kom fra Pakistan og Tyrkia i perioden 2001 – 2007 har kun tre til fire prosent søkt familiegjenforening, melder jp.dk. Disse tallene har ligget fast de siste årene.

Integreringsminister Birthe Rønn Hornbech mener de nye tallene motbeviser misbruk.

– Det har været påstået, at tyrkere og pakistanere omgår reglen ved at søge opholdstilladelse til studieophold, hvorefter de indgår ægteskab her i landet. Det har intet på sig. Det fremgår tydeligt af tallene, sier Rønn Hornbech.

Den danske regjeringen jobber imidlertid fremdeles på spreng for å finne en løsning på kjennelsene i EF-domstolen i sommer som kan undergrave en selvstendig dansk innvandringspolitikk. Etter dommen i den såkalte Metock-saken, ga regjeringen inntrykk av å være sikre på å finne en løsning som ville beskytte dansk suverenitet på feltet.

HRS erfarer imidlertid at optimismen i dag ikke er like stor som for noen uker siden. Å skulle demme opp for konsekvensene av EF-domstolens avgjørelser, som langt på vei legger Europa åpen for innvandring gjennom giftermål, er antakelig fånyttes ved bruk av kreative nasjonale lovverk. Vår vurdering er at Danmark trenger flere allierte som presser domstolen og EU-kommisjonen over på en ny kurs.