Innvandring

Familiegjenforeningen vil stige drastisk

Etter at EUs domstol har lagt premissene for hvem som kan få familiegjenforening i EU – etter EUs regler – fører det til at medlemslandenes suvernitet settes tilside. Konsekvensen er at Danmark nå må åpne grensen for nye grupper. Blant disse er studenter i EU med ektefelle. Bare fra Sverige regnes det med over 700 ektepar.

Etter at den såkalte Metock-dommen falt i EF-domstolen, har Regjeringen inngått en ny avtale med Dansk Folkeparti (DF), for å demme opp om konsekvensene. I et brev til EU-kommisjonen, som den danske avisen Politiken.dk har fått tak i, forklarer Regjeringen hvordan denne avtalen vil iverksettes. Her sies det blant annet at Danmark fremover vil akseptere at studenter og andre som kan forsørge seg selv, kan få en utenlandsk partner til Danmark etter EU-reglene.

Formannen for foreningen Ægteskab uden Grænser, Bolette Kornum, tror dette vil få hundrevis av dansk-utenlandske par som i dag bor i Sverige til å søke familiegjenforening i Danmark.

– Af de cirka 2.200 danskere, der lige nu bor i Malmø med deres udenlandske partner, er over en tredjedel studerende. Det betyder, at mindst 730 par nu kan søge familiesammenføring i Danmark nærmest med det samme. Jeg tror, de fleste vil benytte sig af den mulighed, sier hun.

I tilegg kommer studenter og selvforsørgende i andre EU-land som har dansk statsborgerskap.DF vurderer om avtalen skal reforhandles.

– Hvis der lige pludselig kommer 700 ansøgninger i løbet af en kort periode, og vi kan se, at det er noget, som er organiseret for at undgå de stramme danske regler, så vil vi mødes med regeringen igen, sier nestformann Peter Skaarup.

Ifølge lederen av Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet Marlene Wind har Regjeringen og DF, i alle fall offentlig, undervurdert konsekvensene av avtalen. Hun mener Regjeringens brev til kommisjonen er vesensforskjellig fra den politiske avtalen. Dette fordi man i brevet angir hvilke grupper som har rettigheten til familiegjenforening og inkluderer studenter og andre selvforsørgende.

Peter Starup, adjunkt ved Syddansk Universitet og ph.d. i EU- og udlendingerett, mener at lempelsen vil få familiegjenforeningene til å stige drastisk. »Alle de studerende, der bor i Sverige, vil formentlig nu kunne søge familiesammenføring efter EU-reglerne. Det er nærliggende at antage, at de selvfølgelig vil benytte sig af den mulighed«, siger han.Integreringsminister Birthe Rønn Hornbech (V) sier at Regjeringen er parat til å reforhandle avtalen, hvis DF ønsker det:

– Hvis der pludselig kommer store horder til Danmark, så er det en utilsigtet, men ikke uventet udvikling. Det bryder vi os ikke om, og så vil vi rådføre os med Dansk Folkeparti. Det er en del af aftalen, og det er der ikke noget nyt i, sier hun.