Politikk

EUs domstol går for langt

Det har i årevis vært kjent at innvandrere i Danmark flytter til Sverige i en periode, for slik å unngå de strenge danske reglene for familiegjenforening gjennom ekteskap. Noen flytter reelt, andre proforma. Etter Metock-dommen forventes det at tusenvis av ektepar igjen vil ha sin bostedsadresse i Danmark. At EUs regler skal styre innvandringen i de enkelte medlemsland opprører mange, mens andre finner det gledelig. En studie fra Tyskland bekrefter at EF-domstolen beveger seg for langt inn på landenes territorier.

Rita karlsen, HRS

Trafikken på Øresundsbroen i retning mod København kan blive tæt, hvis de dansk-udenlandske par, som har valgt Skåne for at undgå de danske udlændingeregler, vælger at vende hjem, skriver jp.dk.

Jyllands-Posten viser til statistikk fra Sveriges nasjonale statistikkbank, SCB, som forteller at ved inngangen til 2008 var det 2.185 danskgiftede utenlandske statsborgere bosatt i Skåne. I tillegg kommer de par som har bosatt seg etter årsskiftet. I 2007, som er det siste tilgjengelige statistikkåret, flyttet 4.925 personer ifølge statistikkdatabasen Ørestat fra Danmark til Skåne.

Hvor mange av disse som har tatt turen til Skåne for å unngå de danske reglene for familiegjenforening, er usikkert, men opp mot en femtedel av de danskgiftede oppgir danske regler som årsaken til flyttingen.

Ifølge EU-reglene, statuert gjennom EF-domstolen i Metock-dommen, kan unionsborgere fritt bosette seg i alle EU-land, og ved retur til hjemlandet, i dette tilfelle Danmark, bringe med seg sin ektefelle uavhengig av dennes nasjonalitet.

Noen hilser dem velkommen som arbeidskraft, andre er fortørnet over at EUs regler brukes for å komme unna danske regler. Danmark har da også klaget inn saken for EU, og nå melder den tidligere tyske forbundspresident, Roman Herzog, seg inn i kampen mot EF-domstolens avgjørelse. Herzog kritiserer EUs domstol for å bevege seg altfor langt inn på medlemslandenes territorier. Han mener det vil minske tilliten til domstolssystemet, skriver jp.dk.

Herzog, som er jurist, har også, i samarbeid med Lüder Gerken, direktør i tenketanken Centre for European Policy, analysert en rekke EU-dommer (Metock-dommen var ikke med i undersøkelsen). Studien har ført til en kontant kommentar til EUobserver.com med den klare overskrift «Stopp EF-Domstolen». (Stop the European Court of Justice)

– Sakene viser at EF-domstolen med fullt overlegg systematisk ignorerer grunnleggende prinsipper for Vestens tolkninger av lovene, og at deres beslutninger er basert på tynne argumenter, skriver Herzog.

Herzog og Gerken tar til orde for at det opprettes en uavhengig EU-domstol, som skal ta seg av kompetansespørsmål.