Terrorisme og ekstremisme

Dømt for å ha planlagt et britisk 9/11

En gruppe muslimske ekstremister er dømt for å ha planlagt «et britisk 9/11». Planen deres var å drepe tusener ved angrep på en rekke bestemmelsessteder, blant annet fly. Mennene er grunnen til den kraftige innskjerpingen av sikkerheten på flyplasser i 2006.