Integrering og integreringspolitikk

Tysklands skjulte bombe

Den mislykkede integreringen av innvandrere er det farligste sosiale problemet i Tyskland, og tallene beskriver den dramatiske utviklingen bedre enn ord, ifølge det tyske magasinet Stern. Document.no har oversatt artikkelen.

Document.no skriver at for enkelthets skyld er mennesker som er tilvandret i Tyskland etter 1950 og deres etterkommere benevnt som «migranter» i Sterns artikkel:

· Antall migranter i Tyskland: 5,3 millioner

· Andelen migrantfamilier: 27 prosent

· Antall migrantbarn under 2 år: 35 prosent

· Migranter uten yrkeskompetanse: 44 prosent

· Migranter 22 – 24 år uten yrkeskompetanse: 54 prosent

· Tyrkiske migranter uten yrkeskompetanse: 72 prosent

· Migranter uten arbeid: 29 prosent

· Migranter med lav inntekt: 43.9 prosent

· Migranter i reell fattigdom: 28.2 prosent

· Migrantbarn i reell fattigdom: 36.2 prosent

· Tyrkiske migrantbarn som utsettes for vold og strenge straffer: 44,5 prosent

· Berlinske migrantbarn med utilstrekkelige tyskkunnskaper: 54,4 prosent

· Andel migrantbarn i Eberhard-Klein skolen i Kreuzberg: 100 prosent

· Andel unge migranter i Berlin med over 10 straffesaker: 79 prosent

Disse tallene er ikke hemmelige, men de er heller ikke lett tilgjengelige. Mange av dem – statistikkenes harde tale – finnes i årsberetningen fra Forbundsregjeringens integrasjonsansvarlige, Maria Böhmer. Det er ekstremt vanskelig å få adgang til data vedrørende immigranters kriminalitet. Det anses stadig for å være politisk ukorrekt og farlig å opplyse offentligheten om disse tallene. De holdes tilbake og gjemmes vekk, mens de øvrige tall forties.

Les hele artikkelen hos Document.no