Politikk

Sosialistene aksepterer 24-årsregelen

Sosialistisk Folkepartis (SF) lokale ledere i Danmark aksepter at partiledelsen støtter 24-årsregelen og tilknytningskravet. I en rundspørring sier nesten tre av fire lokale partiledere at de aksepterer kompromissavtalen som SF har inngått med Socialdemokratiet.

Mens innvandringspolitikken er et ikke-tema i Norge, står nå så godt som hele det politiske landskapet fra Socialistisk Folkeparti (SF, søsterpartiet til norske SV) til Dansk Folkeparti sammen om regjeringens 24-årsregel og tilknytningskrav. Kun Det Radikale Venstre (tilsvarende partiet Venstre i Norge), er i opposisjon til denne delen av dansk utlendingspolitikk. En fersk rundspørring gjort av Ritzau viser at SFs partileder Villy Søvndals kursendring og dreining mot Socialdemokartiet, får svært god oppbakking blant partiets lokale ledere, melder jp.dk.

Kursendringen og støtten lokalt handler nok først og fremst om at SF ønsker å stå sammen med Socialdemokratiet for å kunne utgjøre et alternativ til dagens regjering.