Integrering og integreringspolitikk

Segregeringen skyter fart

Nå åpnes det for egne legesentre for innvandrere i Sverige, drevet av innvandrere. Slik fjernes et naturlig møtepunkt på tvers av kultur og religion. Leder for Socialdemokratenes kvinner, Nalin Pekgul, advarer mot økende segregering.

Legen Adam Halimonsen er spesialist i obstetrikk og gynekologi, og har fått innvilget søknad om å starte opp et legesenter i Stockholm. Legesenterets målgruppe er pasienter med innvandrerbakgrunn, i tillegg at de ansatte skal ha innvandrerbakgrunn. Samtidig vil psykiater Riyadh Al-Baldawi starte opp virksomhet som satser på pasienter fra Midt-Østen, fordi han ”forstår dem bedre”.

Halimonsen mener på sin side at han og hans ansatte med innvandrerbakgrunn (som i praksis er muslimer) særlig kan nå muslimske kvinner, fordi disse kvinnene ”har mange tabuer i sin kultur” som fører til at de ikke oppsøker helsetjenesten, melder Svd.se.

Nalin Pekgul, leder for Socialdemokratenens kvinner, er svært kritisk til utviklingen. Hun advarer mot økende segregasjon:

– Det finnes ikke mange steder der vi møtes over grensene, men vi har kunnet møtes i helsetjenesten. Nå segregerer vi samfunnet enda mer, med våre felles skattepenger.

Pekgul peker også på faren ved at religiøse grupper med negativt syn på eksempelvis abort, prevensjon og homofile, kan avvise visse pasienter.