Ufrivillige ekteskap

Ressursside om tvangsekteskap og æresrelatert vold

Endelig har Norge fått en ressursnettside om tvangsekteskap og æresrelatert vold. Juristen Terje Bjøranger, har utarbeidet en svært informasjonstung og nyttig side for fagfolk, journalister, berørte og pårørende. På nettsiden tvangsekteskap.net finner man juridiske artikler, informasjon om hjelpeapparatet, kontaktinformasjon, rettsavgjørelser, rapporter med mer.

Juristen Terje Bjøranger var inntil nylig sentral i Kompetanseteamet til Integrerings- og mangfoldsdepartementet, som jobber med tvangsekteskap, dumping og æresrelatert vold. Bjøranger har de i løpet av de siste ti årene spesialisert seg på disse temaene, og er en av de ledende ekspertene i Norge på feltet. Nå har Bjøranger åpnet et nettsted, tvangsekteskap.net, som er det mest innholdsrike nettstedet i Norge på temaene.

I tillegg til konkret informasjon til hjelpeapparatet om hvordan klienter bør mottas, og visa versa; hvor utsatte kan få hjelp, presenterer Bjøranger juridiske artikler og rettsavgjørelser, som i de såkalte Drammensakene, Bjøranger har også skrevet fagartikler om arrangert ekteskap og æresrelatert vold, der han også viser til konkrete historier som han selv har jobbet med.

HRS gratulerer Bjøranger med et fabelaktig arbeid, og vi presenterer her en av hans artikler om arrangert ekteskap, der han blant annet viser til ulike case:

Arrangert ekteskap og frivillighet

Av Terje Bjøranger