Statistikk

Rekordstor innvandring til Norge – igjen

Både i 2006 og 2007 var innvandringen til Norge høyere enn noen gang tidligere. SSBs befolkningsstatistikk for første halvår i år viser at 2008 blir et nytt rekordår. I løpet av første halvår ble det registrert drøyt 32 400 nye innvandrere til Norge. Dette er hele 29 prosent høyere enn første halvår i fjor. Den rekordstore innvandringen til Norge har ført til at Norge er blant de landene i Europa med høyest innvandring per innbygger. Men mens innvandrere flytter til Oslo, flytter Oslofolk ut.

SSB statistikk viser at mens hele 26 prosent av innvandrerne flyttet til Oslo, så var Oslo det fylke som hadde størst innenlands flyttetap med i alt 510 personer. Dette indikerer at den langsiktige trenden med at innvandrere flytter til Oslo, mens Oslofolk flytter ut, ser ut til å videreføres (Se tidligere artikkel i Samfunnspeilet 4/2006 av Svein Blom).

Den rekordstore innvandringen til Norge de siste tre årene har ført til at Norge er blant landene i Europa med høyest innvandring, i forhold til folketallet. Samtidig er Norge et av de minste landene i Europa. Tabellen nedenfor viser at blant våre nærmeste naboland så har Norge klart høyest innvandring i forhold til folketallet.

Innvandringen er høyest i de skandinaviske landene. I de store landene Storbritannia, Tyskland og spesielt Frankrike er innvandringen lavere. Og blant de skandinaviske landene er det altså Norge som har klart høyest innvandring per innbygger. Det er vanskelig tilgjengelig statistikk om innvandring i flere av landene i Europa. Men med rekordinnvandringen de siste tre årene så er Norge trolig i ferd med å bli det landet i Europa som kanskje har størst innvandring i forhold til folketallet.

Innvandring per 1000 innbygger i utvalgte europeiske land. 2007:

Land

Norge

Danmark

Sverige

*Storbri-

tannia

Tyskland

Nederland

Finland

**Frankrike

Bruttoinnv.

Per 1000 innb

13,2

11,9

10,9

9,5

8,3

7,1

4,9

3,4

Nettoinnv

per 1000 innb

8,5

4,2

5,9

3,1

0,5

-0,4

2,6

1,6

*Tall for Storbritannia gjelder per midten av 2006

**Tall for Frankrike gjelder for 2005

Kilder: Statistikkbyråene i de ulike land

Se også SSBs statistikk og Samfunnsspeilet