Innvandring

Ny sak for EF-domstolen

I den siste tiden er det blitt kjent at EU ved EF-domstolen kan slå bena under den danske utlendingspolitikken. Innvandrere og asylsøkere uten legalt opphold har gjennom kjennelse i EF-domstolen fått opphold etter at de giftet seg med en EU-borger. En ny liknende sak skal nå behandles i EF-domstolen, og Danmark vil prøve å påvirke utfallet av dommen.

Hege Storhaug, HRSDen såkalte Metock-saken i juli utløste både fortvilelse og harme i Danmark. Saken gjaldt fire afrikanere som hadde tatt seg ulovlig til Europa og giftet seg med fire irske statsborgere. Irland nektet afrikanerne familiegjenforening ettersom de ikke hadde lovlig opphold i et EU-land, men EU-domstolen overprøvde irenes beslutning. En tilsvarende sak, den såkalte Sahin-saken, skal snart opp for EF-domstolen, og handler om en tyrkisk statsborger, Deniz Sahin, som søkte asyl i Østerrike. Uten oppholdstillatelse giftet han seg med en tysk statsborger, men Østerrike avviste å gi ham familiegjenforening fordi han var asylant. Integreringsminister i Danmark Birthe Rønn Hornbech (V) vil nå prøve å påvirke EF-domstolens avgjørelse, melder jp.dk. Ettersom EF-domstolen i 2003 ikke ga folk uten lovlig opphold tillatelse til å gifte seg til opphold, mener Hornbech at det for Danmark er verdt et forsøk å ”gjøre sine synspunkter gjeldende igjen” overfor EF-domstolen, og ”hva konsekvensene vil være i Europa” hvis domstolen fortsetter praksisen fra Metock-saken.

Ettersom EF-domstolen i juli ga de fire afrikanerne uten lovlig opphold medhold i deres ”rett” til familiegjenforening, er det grunn til å anta at utfallet av Sahin-saken blir det samme.

Merkelig nok griper ikke norsk media fatt i denne utviklingen i EU – som har samme konsekvenser for EØS-landet Norge som for resten av EU-regionen. Nå kan jo for eksempel «gifteklare» i Norge – i humanitetens navn – stille seg i kø utenfor asylmottak og tilby sin tjeneste, kanskje dertil mot en klekkelig betaling for «servicen».