Innvandring

Mye dokumentforfalskninger på flyplasser

Siden 8. mai i år er det avdekket 57 dokumentforfalskninger blant reisende til Moss Lufthavn Rygge. Avdekkingen er oppsiktsvekkende, all den tid lufthaven bare har om lag 500 000 passasjerer årlig. Samtidig sto en og samme person for hele 35 forfalskninger. På Oslo Lufthavn Gardermoen, med sine 20 millioner årlige passasjerer, er det bare avdekket 53 forfalskninger. Mørketallene anses å være høye.

– Det har vært mye. Og mye mer enn ventet. Jeg tror, kanskje, at bakmennene nå «prøver ut» en mer eller mindre nyetablert flyplass, sier lensmannen i Rygge, Kasper Hermansen, til Moss Avis.no.

Situasjonen ved flyplassen på Rygge er nå så alvorlig at Østfold politidistrikt vurderer samordnet politietterforskning med kolleger i Athen og Barcelona.

Flere polititopper Moss Avis har vært i kontakt med, rister oppgitt på hodet over dagens tilstander. Flere sier rett ut at de ikke får gjort den jobben de ønsker og gjøre – og andre sier situasjonen er verre enn hva folk flest kan tenke seg.

En tjenestemann i Østfold politidistrikt sier dette:

– Hadde jeg fortalt deg hva som foregår, og du hadde gjengitt det med mitt navn i avisen, måtte jeg søkt ny jobb til uken.

Lederen for grense- og utlendingsseksjonen ved flyplassen på Torp i Sandefjord, Bent Nordkvelde, sier dette om «sin» flyplass med 1.5 millioner passasjerer årlig:

– Gjennom hele 2007 ble 10 personer pågrepet for dokumentforfalskning. Hadde vi fått lov til å gjøre mer, ville mange ikke oppholdt seg ulovlig i dette landet.

Lensmann Kjetil Mjøsund ved lensmannskontoret i Stjørdal, som har ansvaret for flyplassen på Værnes, har avdekket beskjedne fem tilfeller av dokumentforfalskning fra mai til dags dato. Han tar det for gitt at det handler om store mørketall, og gir ingen oppløftende beskrivelse av situasjonen:

– Det fører ingen sted å sutre, men vi har et prioriteringsdillemma gjennom hele året. Ulovlig ankomst med falske pass skjer hovedsakelig fra mai til oktober. Da avvikler vi ferie. Og veksten ved flyplassen er formidabel. I dag snakker vi om et årlig passasjerantall på 3,5 millioner mennesker. I 2012 er tallet beregnet til 4,5 millioner.

I forbindelse med flyplassen på Flesland, med fire millioner passasjerer årlig, viser stasjonssjef Norvald Visnes ved Fana politistasjon til at det i år knapt er tatt noen passasjerer med falske pass i inneværende år.

Fra og med mai i år er 22 personer domfelt i Moss tingrett på grunn av falske pass. For kort tid dukket en norsk statsborger opp i tollkontrollen med 35 ulike forfalskninger. Her var det snakk om falske pass, visumpapirer og førerkort. Dermed står flyplassen i Rygge bokført med 57 forfalskninger.