Integrering og integreringspolitikk

Muslimer jaget grønlendere ut av boligområde

Den danske velferdsministeren er opprørt over at Århus kommune har akseptert at muslimer har fått jage grønlendere ut av Gellerup Parken. Hun kaller det muslimsk diskriminering.

Ifølge Jyllands-Posten 14.08 krever velferdsminister Karen Jespersen (V) i et brev til borgmesteren i Århus en redegjørelse for hvordan ti grønlandske familier endte med at flytte fra Gellerup Parken etter sjikanering og vold, utført av unge med muslimsk bakgrunn. Statsråd Jespersen mener behandlingen grønlenderne er utsatt for, er uakseptabel og et uttrykk for muslimsk diskriminering.

Avisen forteller at flere grønlendere i en årrekke har vært sjikanert av en gruppe muslimer. For tre år siden måtte grønlenderne legge ned sin lokale fotballklubb, fordi de ble steinet ut av hjemmebanen av unge innvandrergutter. Hendelsen er ikke unik, da der i flere år skal ha blitt kastet stein etter grønlendere under deres feiring av sin nasjonaldag 21. juni, samt at muslimer skal ha nektet grønlendere adgang til sin egen boligoppgang.

På slutten av fjoråret skal sjikaneringen ha økt så voldsomt i omfang, at ti grønlandske familier ble hjulpet til å flytte umiddelbart. Hjelpen kom fra kommunen, politiet og boligforeningen. Flere av de fraflyttede grønlenderne forteller at innvandrergutter kalte dem for ”fulle grønlendere”, samt ”reis hjem til Grønland”, og ”vi eier Gellerup”. Grønlenderne oppfatter at sjikaneringen handler om at grønlendere drikker alkohol – som muslimer tilsynelatende tar avstand fra.

Boligforeningen har bekreftet situasjonsbeskrivelsen. På spørsmål om hvorfor det var grønlenderne, som var ofre i denne saken, som måtte flytte, og ikke de som sjikanerte grønlenderne, har formannen for Brabrand Boligforening, Torben Overgaard, uttalt følgende til Beboerbladet:

– Det kan være nødvendigt med sådan en løsning for en lille gruppe, som har problemer med at indpasse sig i de gældende normer for et boligområde. Her bor et stort flertal af muslimer, for hvem alkohol er bandlyst. Og en del grønlændere har eksempelvis et voldsomt og synligt misbrug. Kultursammenstødet er i dette tilfælde bare for stort.

Denne forklaringen biter derimot ikke statsråd Jespersen på:

– Det er uacceptabelt, at boligforeningen og kommunen i realiteten tillader, at en gruppe borgere bliver udsat for diskrimination, fordi muslimerne i området vil tvinge normerne fra deres religion ned over befolkningen i en hel bydel. Hvis man giver efter for denne form for krav, der har sit udgangspunkt i islam, er man med til at langsomt at lade et sæt helt fremmede normer få indpas her i Danmark, og man kan så frygte for, hvad næste skridt bliver, sier Karen Jespersen til Jyllands-Posten.

I Århus har den sosialdemokratiske borgmester Nicolai Wammen sendt brevet fra velferdsministeren videre til sosialrådmann Gert Bjerregaard (V). Han sier at dette er en sak som fant sted rundt årsskiftet 2007/2008, og at det siden har vært ro i området. Han påpeker videre at de ti familiene som er flyttet, selv uttrykte ønske om å komme seg vekk fra området.

Til kritikk av at det var ofrene som måtte flykte, og ikke voldsmennene, sier Bjerregaard:

– Vi har taget hånd om de unge, som vi har kunnet få fat i, og i snart et år har der været problemfrit i Gellerup. Vi holder nøje øje med udviklingen.