Ufrivillige ekteskap

Ingen rapporterte tvangsekteskap

Fra Drammen meldes det at kampen mot tvangsekteskap har vært vellykket. Ingen tvangseketeskap er rapportert etter ferien, og ingen jenter er savnet etter sommerferien, alle har møtt til skolestart. Æren tildeles samarbeidet mellom politi og kommune samt medias oppmerksomhet på problematikken.

I fjor høst satte Drammen i gang det treårige pilotprosjektet «Æresrelatert vold i Drammen». Budsjettet er på 30 millioner kroner, som finansieres gjennom tre departementer. Etter ett års drift, mener politiet at kampen mot tvangsekteskap har vært vellykket.

Dette fordi at det etter årets sommerferie ikke er blitt rapportert om noen tilfeller av tvangsekteskap i Drammen. Fungerende seksjonsleder ved Drammen politistasjon, Nina Bjørlo, hevder suksessen skyldes godt samarbeid mellom politi og kommune. Men hun påpeker at det har vært nitidig knallhard jobbing som flere aktører har vært med på.

Politiet i Drammen var de første i Norge som reiste sak og tiltale etter lovhjemmelen mot tvangsgifte i 2005. Siden da har det vært nok en dom i sommer da en far ble dømt til fire års fengsel etter å ha bortført og tvangsgiftet datteren. Bjørlo tror dommene fører til at færre blir tvangsgiftet.

– De ser at dette er straffbart, og at det er kriminalisert i seg selv er nok et virkemiddel. Dette kan være med på å gjøre sitt til at de tenker seg om, og også bruker dette overfor storfamilien i opprinnelseslandet, sier hun til NRK.no

Kurdiske Bayan Yarhussaini fra Drammen er også en av dem som kjemper mot tvangsekteskap. Hun mener samfunnets fokus på problemet er grunnen.

– At det har vært så mye om dette i media tror jeg har påvirket veldig mange foreldre.

Oppvekstsjef i Drammen kommune, Liv Gjønnes, sier det også skyldes at man lager avtaler mellom jentene, familien og kommunen.

– Det er utformet en kontrakt der de får definert utryggheten sin dersom de er redde for å bli tvangsgiftet. De skriver under på at vi skal kunne komme og hjelpe dem hvis de ikke er tilbake etter skolestart. Her kan også foreldrene skrive under.

Hun forteller også at de har opplevde at foreldre har vært fornøyd med å kunne ta med seg en slik avtale til opprinnelseslandet for å synliggjøre for storfamilien at dette er straffbart i Norge.