Religiøse og politiske symboler

Imam forlot 1-årings grav i sinne

Muslimske Monir og kristne Carina mistet sitt 1-årige sønn David. De bestemte seg for å ha blandet muslimsk og kristen begravelse, hvilket endte med en rasende imam som forlot den åpne kisten og overlot til familie og venner å avslutte begravelsen selv.

Paret skulle begrave sitt ett år gamle sønn, David, på Landskrona kirkegård da en illsint imam hindret seremonien, melder dagen.se. Faren Monir er muslim og moren Caina er kristen, og begge foreldrene ville ta avskjed med sin lille sønn i tråd med egen religiøs tradisjon. Derfor bestemte de seg for å ha en begravelsesgudstjeneste i kirken, og deretter la en imam lede gravleggelsen på den muslimske delen av gravplassen.

Inne i kirken skal alt ha gått etter planen, men ved gravplassen oppsto det problemer da det ble en heftig diskusjon om hvordan seremonien skulle gå til. Imamen ble opprørt over noen kosedyr, brev og foto som lå sammen med den lille gutten i kisten, og vegret seg for å avslutte begravelsen. Til slutt forlot han begravelsesfølget ved den åpne kisten og overlot til familie og venner å avslutte begravelsen selv.

– När imamen såg sakerna vi lagt bredvid David blev han arg och sa att vi gjorde Gud förbannad. «Ni syndar, Gud kommer aldrig att förlåta er», skrek han, forteller faren Monir Reza.

Moren Carina Reza forteller at det var helt forferdelig å oppleve en slik situasjon ved graven.

Monir sier at det gjorde ondt i hjertet da imamen begynte å kjefte og skrike.

– Jag har förlorat David, och han trampar på mina känslor.

Men verken Monir eller Carina vil skylde på islam eller den aktuelle imamen. Derimot ønsker de fokus på problematikken, slik at andre i deres sted ikke skal møte samme motstand.

– Vi kan ju inte vara det enda paret som har behållit våra olika religioner, sier Carina.