Innvandring

FrP viker i innvandringspolitikken?

Dagsavisen melder i dag at FrP går bort i fra en rekke sentrale innstramninger i familiegjenforeningspolitikken. Kilden til opplysningene er Høyres Bent Høie. Hvis dette stemmer, tviler vi på at FrP vil fortsette fremgangen på meningsmålingene. Tvert om, kan et eventuelt forsøk på å nærme seg Høyre, bli katastrofalt for FrPs velgeroppslutning.

Hege Storhaug, HRS

– Vi ser at Fremskrittspartiet beveger seg i riktig retning i innvandringspolitikken. Partiet fjerner en del av punktene som det ville vært veldig vanskelig å få Høyre med på, sier Høyres Bent Høie til Dagsavisen.no

Høie sier han har studert innvandringspolitikken i utkastet til nytt program utarbeidet av FrPs programkomité, der blant andre Carl I Hagen, Per Sandberg og Per-Arne Olsen sitter. Høie karakteriserer FrPs forslag om tilknytningskrav og forbud mot søskenbarnekteskap som ”useriøse”. Høie viser også til at forbud mot søskenbarnekteskap vil ramme samene, hvor slike giftermål ikke har vært uvanlig.

FrPs forslag om blant annet tilknytningskrav og forbud mot søskenbarnekteskap ble lagt frem i et omfattende og detaljrikt dokument i juni i fjor av partiets innvandringsutvalg. I det nye utkastet fra programkomiteen, som er sendt på høring ut i partiapparatet, er slike konkrete formuleringer ikke fremmet. Det samme gjelder kravet om troskapsløfte ved statsborgerskapstildeling, krav om fem års bosetting før familiegjenforening kan innfris, med mer.

HRS har liten tro på at FrP går tilbake på helt essensielle moment i særlig familiegjenforeningspolitikken. Vi tror faktisk at påstandene til Høie gjengitt i Dagsavisen ikke medfører et fnugg av riktighet. Hvis FrP viker, vil dette skade partiets troverdighet blant velgerne, ja, det kan medføre ubotelige skader i lang tid. Også etter all uroen rundt asylpolitikken denne sommeren etter en rekordtilstrømning – som uroer velgere i de fleste partiene – vil et tilbaketog fra FrPs side, kunne svekke tilliten hos velgerne kraftig.

I HRS har vi lest det detaljerte dokumentet fra innvandringsutvalget til FrP fra i fjor. Å sende et slikt detaljrikt dokument på høring til lokallag, kan faglig og politisk være lite klokt. Eksempelvis er det få av våre ledende politikere generelt (og journalister spesielt) som har forstått det danske tilknytningskravet som har vært praktisert i seks år nå. Antakelig handler det nye og forkortede utkastet fra programkomiteen om å skrelle ned det opprinnelige dokumentet, beholde fundamentet, og rense ut forstyrrende detaljforslag (som likevel er uhyre viktige tiltak når praktisk politikk skal utformes).

Spørsmålet er om det var smart av FrP å gi politiske konkurrenter som Bent Høie muligheten til å sende signaler ut til velgeren om at FrP endrer kurs (for å bli en mer passende partner til Høyre?). Vi tror det er viktig etter flere års diskusjon om helt konkrete endringer i familiegjenforeningspolitikken – og også konkrete tiltak for å begrense asylstilstrømningen – at FrP åpent viser kortene på hva deres politikk på disse så avgjørende feltene vil være. Å skape usikkerhet er å gi ris til egen bak.

Det endelige programmet for FrPs innvandringspolitikk vedtas på årsmøtet neste år. Det er å håpe at FrP klargjør hvordan de skal både forebygge og avdekke dumping av barn og unge, forebygge og avdekke kjønnslemlestelse og straffeforfølge foreldre, samt hvordan Norge skal få i gang en helt avgjørende verdidebatt som danske politikere, medier og samfunnsdebattanter har holdt glovarm i flere år nå.

Merk: Etter at denne kommentaren ble skrevet, gikk Per Sandberg ut på frp.no og avviste kategorisk spekulasjonene i Dagsavisen.