Politikk

Danskene sier nei til EU-krav

Et flertall av borgerne i Danmark sier klart nei til at landet skal bøye seg for EU i utlendingspolitikken. Danskene vil heller ikke at Danmark skal gi opp sitt rettslige forbehold overfor EU.

En meningsmåling som Catinét Research har gjort for Ritzau, viser at nesten 40 prosent av danskene ikke vil avskaffe rettsforbeholdet på utlendingspolitikken. 30 prosent ville svart ja, mens 30 prosent svarer ”vet ikke”. I samme meningsmåling svarer over 50 prosent at det er ”viktig” eller ”meget viktig” å beholde en selvstendig utlendingspolitikk, mot 20 prosent som mener at det ”ikke er særlig viktig” eller ”slett ikke viktig”. Nesten 23 prosent svarer ”både og”, melder Berlingske.dk.

Målingen ble foretatt i tidsrommet 7. til 11. august, det vil si i og etter det ble klart at Danmarks utlendingspolitikk ser ut til å overkjøres av jurister i EF-domstolen.