Islam

Aisha-bok utgis i Danmark?

Etter at boken om Muhammeds kone Aisha ble stoppet både av et amerikansk og et serbisk forlag, kan den nå bli publisert i Danmark. Trykkefrihedsselskabets forlag er i kontakt med forfatterens agent, og responsen er god.

Trykkefrihedsselskabets talsperson, Helle Merete Brix, sier til Berlingske Tidende at kontakten med forfatteren Sherry Jones’ agent har foreløbig gitt et positivt svar.

I en mail til Trykkefrihedsselskabets forlag skriver agenten Natasha Kern:

”Når man tar i betraktning hva som er skjedd i deres land, beundrer jeg deres moblisering for å sikre at ytringsfriheten ikke skal forhindres.”

Forfatteren Jones hadde inngått en kontrakt med det anerkjente forlaget Random House, men etter at forlaget ble advaret om at boken om Aisha kunne krenke radikale muslimer valgte forlaget å trekke seg. Et serbisk forlag trakk tilbake de 1.000 bøkene de hadde distribuert til butikkene, etter protester fra muslimske kretser i Serbia.

I boken er fortellestemmen overlatt til Aisha, som etter forfatter Jones’ utsagn gir et positivt bilde av Muhammed og islam. Ryktene om boken sier at den langt på vei er et forsvar for Muhammeds ekteskap med Aisha, og at den derfor også kan tolkes som et forsvar for barneekteskap. Så slik sett spørs det om Trykkefrihedsselskabets forlag vil være særlig stolte av å være utgivere, samtidig som det kan forsvares nettopp ut fra ytringsfriheten.

Trykkefrihedsselskabet i Danmark ble dannet i 2004. Selskabet forsvarer ytringsfriheten og arrangerer møter samt utgir bøker. En annen bok som er på vei fra selskapet forlag, er amerikanskfødte, men Oslo-bosatte, Bruce Bawers »Sov sødt Europa«.