Islam

Vestlige verdier står på spill

Den pakistanskfødte biskopen Michael Nazir-Ali mener at radikal islam kommer inn i et tomrom skapt av en vikende kristendom. Tomrommet oppstår fordi menneskene i Storbritannia glir ned i en endeløs selvopptatthet. Det innebærer at viktige vestlige verdier står på spill.

Kristne verdier som omhandler menneskelig verdighet, likhet og frihet kan gå tapt ettersom døren slås opp for forskjellige utgaver av islam, som ikke respekterer vestlige verdier, sier Michael Nazir-Ali, som er biskop av Rochester til Daily Mirror ifølge JP.dk.

Han mener at de andre anglikanske kirkeledere har kapitulert overfor en marxistisk tenkemåte. Han hevder at den nye og usikkert funderte ide om multikulturalisme, fører til at innvandrere får lov å leve avsondret i parallellsamfunn.

Biskop Nazir-Ali har den siste tiden trappet opp sine advarsler mot islam, som er den ubestridte religion i hans opprinnelsesland Pakistan. Han og erkebiskopen av York, John Sentamu, med opprinnelse fra Uganda, er helt enige i kritikken av islam. Men de er i konflikt med erkebiskopen av Canterbury, Rowan Williams, som er den anglikanske kirkes overhode.

Nazir-Ali har åpent kritisert Williams for hans forslag om å ta hensyn til sharialover i den engelske domstolen. Forrige uke, ved den anglikanske kirkes årlige synode, var det kun tre biskoper, inkludert Nazir-Ali, som mente at kirken stadig har lov til å forkynne kristendom til muslimer. Flertallet av de anglikanske biskopene frykter at det vil kunne skade forholdet til andre trosretninger i landet.

Nazir-Ali er også en av flere biskoper som Prins Charles har innkalt for å rådgi han om islam. Men Nazir-Ali deler ikke Prinsen av Wales sin velkjente begeistring for muslimske verdier. Han har således advart Prins Charles mot, når han overtar tronen, å oppgi den tittel av ”troens forsvarer” som er knyttet til den engelske monark.

Han har også flere ganger oppfordret islamske ledere i Storbritannia å tillate at muslimer går over til kristendommen.

Omkring 3 000 engelske eks-muslimer lever i dag med trusler for deres frafall.