Innvandring

Ulovlige innvandrere

SSB har anslått at det med sannsynlighet er mellom 10 500 og 32 000 ulovlige innvandrere i Norge. Statssekretær Libe Rieber-Mohn (Ap) mener at omfanget av illegale innvandrere er mye mindre i Norge enn i mange andre land, samtidig som hun åpner for at velferdsordninger skal tilbys de som er i Norge uten gyldig oppholdstillatelse. For å begrense ulovlig innvandring, er det viktig å bekjempe svart arbeid, sier hun.

Hvor mange som er i Norge uten gyldig oppholdstillatelse, er det ingen som vet. Det har ikke vært forsket særlig på denne gruppen, men nå har forskningsstiftelsen Fafo og Statistisk sentralbyrå (SSB) kommet frem en modell som anslår antallet.

Li Chun Zhang ved SSB mener at antallet ulovlige innvandrere per 1. januar 2006 mest sannsynlig ligger på 18 200, men han påpeker at tallet kan variere fra cirka 10 500 til nærmere 32 000.

– Tallene er veldig usikre, basert på teoretiske beregninger. Hva som er det nøyaktige tallet er det veldig vanskelig å si noe om. Vi kan ikke gå ut og telle, sier Zhang til NTB.

Tallene baserer seg blant annet på befolkningsdata, registrering av innvandrere med midlertidig tillatelse (asylsøkere), skolebarn, sykehuspasienter, arbeidsgivere, politi og humanitære organisasjoner.

Statssekretær Libe Rieber-Mohn (Ap) i Arbeids- og inkluderingsdepartementet sier hun vil studere rapportene nøye blant annet for å avgjøre hvilke velferdsordninger som bør være tilgjengelige for illegale innvandrere.

– Det er veldig vanskelig å oppholde seg over tid i et land uten rettigheter. For barn er det ekstremt vanskelig. De fratas mulighet for en god oppvekst. Det må vi ta på alvor, sier Rieber-Mohn.

Barn som oppholder seg i Norge, om enn som ulovlige innvandrere, har de samme rettighetene som andre barn til helse og utdanning. Men ikke alle foreldre krever disse rettighetene på vegne av sine barn, antakelig i redsel for å selv måtte stå til ansvar for sitt ulovlige opphold her.

Daglig leder Jon Pedersen ved Fafos internasjonale avdeling sier det har vært svært vanskelig å få intervjuet et utvalg av ulovlige innvandrere. Generelt er de uvillige til å avsløre om de kjenner andre i samme situasjon, og de er svært engstelige for å bli identifisert.

– De er veldig usikre og har ikke noe forhold til norske myndigheter. Vi blir oppfattet som representanter for det norske samfunnet. Vi på vår side har et veldig uavklart forhold til denne gruppen, sier Pedersen.

Han forteller at ett av intervjuobjektene endog er født og oppvokst illegalt i Norge.

For å begrense den ulovlige innvandringen, sier Rieber-Mohn det er viktig at mulighetene for svart arbeid og at det organiseres et effektivt samspill mellom utlendingsmyndigheter og politiet for å sikre retur til asylsøkeres hjemland, hvis de får avslag på søknaden.

På det svarte arbeidsmarkedet er det ifølge Fafo en helt ekstrem situasjon for personer uten identitetspapirer, med timelønn på rundt 20 kroner, hvis lønn i det hele tatt.

I USA er det anslått at det per 1. januar 2006 oppholdt seg 11,5 millioner ulovlige innvandrere, i EU er anslaget 4,5 millioner. Spania og Italia skal ha rundt 800 000 hver. Omfanget skal minke jo lenger nord man kommer. I Sverige er det beregnet at det bor cirka 31 000 irregulære innvandrere.