Religiøse og politiske symboler

Tvinges i burka

Taliban truer kvinnene i det konservative nordvest Pakistan med fysisk avstraffelse hvis de ikke bruker burka til enhver tid. Islamistgruppen har hengt opp flygeblader og delt ut løpesedler i området, der kvinnene også bes om å holde seg unna det offentlige rom uten følge med sin ektemann eller mannlige slektninger.

Islamistgruppen råder kvinnene til å holde seg unna arbeidet ute på åkrene samt gjennomføre de dagligdagse gjøremålene som for eksempel legevisitt og markedsbesøk uten mannlig følge. Kvinner blir også frarådet om å vise seg på offentlige arrangementer uten sine mannlige slektninger til stede. Og uansett gjøremål i det offentlige rom, skal de ikle seg burka, melder VG Nett. Under valget som ble avholdt i februar ble kvinnene i de nordvestlige områdene nektet å stemme, fordi et lokalt eldreråd bestemte at kvinnelig stemmerett ikke var i samsvar med den strenge afghanske kulturen. Flere valglokaler ble stengt og kvinnene fikk ikke brukt stemmeretten. Pakistans valgsjef Qazi Farooq truet da med sterke reaksjoner dersom noen forsøkte å hindre kvinner fra å stemme, men likevel mente guvernøren i Peshawar at det ikke var mulig å gripe inn mot eldrerådet, fordi det er ”deres tradisjon”, og da kan ”ikke vi gjøre noe”.