Ufrivillige ekteskap

Nytt tvangsekteskap for retten i Drammen

For fire år siden ble den da 14-årige jenta lurt med til Nord-Irak, der hennes kurdiske fetter sto klar for å gifte seg med henne. Året etter stakk jenta fra sine foreldre i Drammen, og barnevern og politi ble koplet inn. Men faren fant henne, og ved hjelp av jentas onkel ble hun ført tilbake til Irak. To år brukte politiet på å få jenta til Norge, godt hjulpet av nøkkelpersoner. Faren og onkelen står nå tiltalt i Drammen tingrett for vold, frihetsberøvelse og tvangsekteskap. I retten er det også kommet frem at faren forfalsket datterens fødselsattest – for å få mer penger.

Den nå 19 år gamle kvinnen fortalte i retten en historie vi har hørt så mange ganger før; om en far som kontrollerte alt og som truet med å drepe hvis ikke datteren gifter seg med den familien har valgt i opprinnelseslandet. Om en far som bruker fysisk og psykisk vold for å få det slik som familien har bestemt.

Når den unge kvinnen nå går til sak mot sin egen far og en medhjelper, stiller hun seg i en meget sårbar situasjon. For selv om hun skulle ha noen støtte i sitt opprinnelsesmiljø, er det nok de som fordømmer henne og hennes ”egenrådighet” som taler høyest – om enn ikke offetnlig. Og far bedyrer nok sin uskyld, og forteller om den forvillede (vestlige) jentungen som ikke aner sitt eget beste, og som skjemmer ut han selv og familien.

Ifølge Drammens Tidende mener verken faren eller hans medtiltalte, en 34 år gammel iraker som er jentas onkel, seg skyldig i tiltalepunktene. Nå hevder også den medtiltalte at han ikke er jentas onkel.Faren sa i retten at datteren giftet seg med sin fetter i Nord-Irak av fri vilje, og mener at hun er skyld i alt dette oppstyret selv – siden hun tidvis har vært sammen med en annen mann. Faren hevder igjen at han aldri har lagt en hånd på datteren.

Ifølge tiltalen ble datteren i 2004 slått og sparket av sin far, og da skoleferien kom skal faren ha truet henne til å bli med til hjemlandet, den kurdiske delen av Nord-Irak. Jenta forstod selv at der ventet et ufrivillig ekteskap, og forteller at hun denne sommeren ble tvangsgiftet med sin egen fetter. Noen måneder etter at hun kom tilbake til Drammen, i februar 2005, rømte hun ifølge politiet fra sin familie. Foreldrene meldte henne savnet og da politiet etter hvert kom i kontakt med henne, kom det angivelige tvangsekteskapet fram. Barnevernet ble koblet inn og politiet startet etterforskning mot faren. I august 2006 ble det fattet vedtak om at jenta skulle overføres til barnevernet i Drammen. Men faren hennes ga ikke opp. Han skal ha bortført datteren og tatt henne med til opprinnelseslandet på nytt – denne gangen via Sverige.

At jenta ble ført til utlandet, gjorde politiets jobb enda vanskeligere. Det tok dem over to år å få kontakt med jenta, og det ble ansett som svært farlig å gripe inn i situasjonen. Først høsten 2007 klarte politiet å få henne ut av Nord-Irak, godt hjulpet av blant annet nøkkelpersoner her i Norge. Men verken politiet eller barnevernet er særlig villig til å gi så mange opplysninger i saken, sannsynligvis på grunn av sikkerhetssituasjonen til de involverte. Nina Bjørlo, leder av kriminalavsnittet ved Drammen politistasjon, har ledet etterforskningen av saken siden den startet, mener det er veldig viktig at slike saker blir etterforsket og ført for retten, i og med at Norge har valgt å kriminalisere tvangsekteskap for å begrense utviklingen.

I retten i dag kom det også frem at far har forfalsket jentas fødselsattest. Hittil har man trodd at jenta ble giftet i Nord-Irak som 15-åring, men nå viser det seg at hun bare var 14 år. Faren fortalte at han har opplyst feil fødselsdato på jenta, fordi de som fikk barn 08.08.1988 ville få penger fra regjeringen. Han sier også at dette var datoen for krigens slutt mellom Irak og Iran.

– Vi hadde dårlig økonomi og fordi vi ville få støtte fra regjeringen dersom vi fikk barn på denne datoen, så opplyste jeg at hun var født da. Men den riktige fødselsdatoen hennes er 08.08.1989, sier den tiltalte faren, ifølge DT.no