Ytringsfrihet

Nok en avis i ferd med å våkne?

I går skjedde det noe i BT i Bergen. I likhet med Bergensavisen og Adresseavisa i Trondheim, har bombene mot den danske ambassaden i Pakistan tydeligvis gjort noe med tankegodset. Lederen i BT skriver at når Pakistan og andre land bruker FN for å få straffet karikaturtegnere, bidrar de til stemningen som skaper selvmordsbombere.

Siden BTs leder er fra i går, starter den med at vi ikke vet hvem som utførte terrorangrepet mot den danske ambassaden, og at vi heller ikke vet hvorfor terroraksjonen fant sted. Siden det i dag er kommet frem at al-Qaida har tatt på seg skylden, og at det er en hevn for publiseringen av Muhammedkarikaturene, får lederen rett i sine mistanker:

VI VET ENNÅ IKKE hvem som sto bak bomben ved den danske ambassaden i Islamabad. Pakistanske myndigheter peker på Taliban, og ser en hevn for at danske aviser nylig igjen trykket en av Muhammed-tegningene. Al Qaida er en like naturlig kandidat. Andre viser til Danmarks deltagelse i Afghanistan og Irak. Uansett har karikaturstriden gjort Danmark til hatobjekt. Danmark står lagelig til for hogg.

I dag er det også kommet frem at det ikke bare er Danmark som er gjort til hatobjekt. Alle land som gjør noe som strider mot noe som noen hevder er det korrekte overfor islam, er hatobjekter.

Norge, som nå til og med har kommet med en egen Muhammedkarikatur i Adresseavisa, og som har redaktør Vebjørn Selbekk, som urettmessig har fått skylden for å være ”den lille ene” som publiserte tegningene, og Per-Edgar Kokkvold, som tillater seg å forsvare ytringsfriheten, ja, vi ligger nok ikke spesielt godt an. Vi må bare vente til krigshisserne for brakt budskapet frem på en slik måte (løgn ingen hindring) at det bare handler om å forvente et angrep. Da hjelper det riktignok lite om ”alle” fordømmer bombene:

Reaksjonene etter bomben fremkalte derfor med en gang karikaturstriden, og illustrerer den islamske verdens utfordring like mye som Danmarks. Alle fordømmer bomben. Det forblir rituelt så lenge Pakistan bidrar til en annen fordømmelse, mer virkningsfull, av personer som bruker ytringsfriheten.

Danmarks utfordring, hva er det? Er ikke det nettopp å forsvare de verdier landet står for, ikke minst ytringsfriheten? Men det som er verdt å merke seg er at de forsvarer den med ikke med trusler og vold – eller med feighet, da ved å gi etter for presset om å styre Danmark etter islamske prinsipper.

Aviser i muslimske land skriver at dette var en lærepenge for Danmark. De er selvsagt mot bomben, men hadde danskene avstått fra å tegne, hadde fundamentalistene avstått fra å bombe. Bomben var en melding om at det er dumt og farlig av land som Danmark å fornærme folks tro, skriver én avis, og tar et oppgjør med ytringsfriheten, ikke med fundamentalismen. Oppgjøret med den må like fullt tas av de muslimske land selv. Å ta Danmark er et forsøk på å slippe.

DEN ISLAMSKE KONFERANSE, en sammenslutning av islamske stater, har med Pakistan som sentral aktør gjort FNs menneskerettighetsråd til organ for å få straffet danske tegnere og nederlandske filmskapere. De stemples som rasister, noe man skal hate. Statene som ødelegger FNs menneskerettsarbeid legitimerer hatet mot Danmark. I tillegg krever de ytringsfriheten i vestlige land innskrenket. En talsmann for de pakistanske myndighetene benekter at bomben skyldes forhold i Pakistan. Det er bekvemt for ham å vise til den islamske verdens reaksjon på Muhammed-tegningene, som han gjentar er blasfemiske. Danmark er problemet, og myndighetene får vist sin forståelse for muslimenes sinne. DANMARK OG NORGE kan ikke kneble ytringsfriheten, som er del av de friheter som gjør det multikulturelle samfunn mulig. Da får vi det intolerante samfunn. Vi kan ikke trekke oss fra alle konfliktområder i håp om å få være i fred, og la være å stå for noe som helst. Vår plikt er å forklare verdiene våre samfunn bygger på og forsvare dem. Muslimske land må avgjøre om de synes det er naturlig at muslimer blir selvmordsbombere. Tegningen av Muhammed med bombe i turbanen var ingen vestlig karikatur av profeten. Den viste fundamentalistenes blasfemiske bilde av Muhammed.

Dette er et skritt i riktig retning av BTs leder, som tydelig har fått nytt tankegods som følge av terrorangrepet som hevnaksjon for Muhammedtegningene, men vi forventer også at lederen etter hvert ser at det er stor forskjell på å fremme retten til ytringsfrihet, og å kjempe for den. For tegninger som utløser terrorangrep, burde ikke følges av et slikt spørsmål som BTs lederkommentar avsluttes med:

Er vestlige avisers dekning bruk av tegninger unødvendig provokasjon?

Les også Bergensavisens leder fra 3.juni: Bombe mot ytringsfriheten og om Adresseavisens Muhammedkarikatur