Islam

Islamsk Råd Norge med ordningen ”Trygg Muslim”

Islamsk Råd Norge (IRN) har lansert det de kaller en ”trygghetsordning” for muslimer i Norge. Intensjonen med ordningen er ifølge IRN å ivareta muslimenes rettigheter i henhold til norsk lov. I lanseringen heter det: ”Med Trygg Muslim i Islamsk Råd Norge har du et unikt nettverk i ryggen – uansett når du blir diskriminert som muslim i Norge.”

Islamsk Råd Norge (IRN) sin hjemmeside lanseres ordningen ”Trygg Muslim” med slagordet ”din trygghet, felles ansvar”. Her heter det:

Med Trygg Muslim kan du være sikker på at vi vil engasjere de best kvalifiserte til å følge din sak. Du vil få tildelt et nettverk av kompetansedyktige personer til å følge opp saken din. Du vil alltid vite at du har en solid og ressurssterk organisasjon til å følge din sak. Men dette krever at du som muslim bidrar til å styrke dette arbeidet.

Dette skjer ikke meg……Det er et faktum at muslimer blir urettmessig stemplet som terrorister. Mange blir på grunn av dette mobbet eller diskriminert i samfunnet. Islamsk Råd Norge vil jobbe for at du som individ, med Islamsk livssyn, ikke blir mobbet eller diskriminert på grunn av din religion. Uansett om dette skulle skje av:

· Arbeidsgiver

· Utdanningsinstitusjon

· Sykehus

· Staten

· Politiet

· Evt. andre

Alt dette i tillegg til å fremme saker som:

– Halal mat- Omskjæring av muslimske gutter på offentlig sykehus- Islamic Banking

Sammen står vi sterkere til å verne våre rettigheter.Du har kanskje hørt histo<r>ien om kongen som hadde tre sønner som sloss <i> seg mellom over hvem som skal arve tronen etter sin syke far. Kongen ga dem først en blyant hver og ba dem knekke det i to. Noe som var lett å gjøre. Kongen ba dem om å gjenta dette, men denne gangen med tre blyanter hver. Dette viste seg å være vanskeligere. Moralen i denne historien er at sammen står man sterkere.

Islamsk Råd Norge er avhengig av ditt bidrag for å ivareta dine og andre muslimers rettigheter. Derfor kontakt oss i dag for å vite hvordan du kan bidra for å styrke det muslimske samfunnet i Norge.