Ufrivillige ekteskap

Ikke tvang, bare litt press

I dagens Aftenposten stiller fire mødre med innvandrerbakgrunn opp. De ønsker at deres barn skal få velge ektefelle fritt, men erkjenner likevel at de er med på å styre valget, og innser at dette kan være press. Men de vil aldri presse egne barn til ekteskap.

Terminologien frivillighet versus ufrivillighet møter en utfordring i de fire mødrene som Aftenposten har snakket med. Mødrene vil gjerne at barna skal få velge ektefelle fritt, men ikke helt fritt. Bedre blir det ikke av at religion (islam) og etnisk opphav (ikke norsk) er klare betingelser for ekteskapskandidaten. Norge trenger definitivt å raskt kopiere dansk regelverk på familiegjenforening gjennom ekteskap, i alle fall hvis vi ønsker integrering.

Les i Aftenposten: Mødre ønsker å godkjenne ektefelle