Integrering og integreringspolitikk

Bot for å avvise mannlige lege

Et ektepar i Frankrike er idømt en bot for å avvise en mannlig lege som ble tilkalt under en komplisert fødsel. Ektemannen nektet fysisk den mannlige legen å slippe til, og resultatet ble et sterkt handikappet barn. Ekteparet på sin side krevde erstatning for at barnet ble handikappet.

Kvinnen fødte Mohammed Ijjou i 1998, og han kom til verden under en komplisert fødsel. Under fødselen bestemte jordmoren at hun måtte tilkalle lege, men da legen kom nektet ekteparet å slippe han til. Han var nemlig mann.

I utgangspunktet krevde ekteparet en erstatning på 100 000 euro av sykehuset i det østlige Frankrike, fordi barnet ble handikappet. Men kravet ble avvist av en domstol i 2006, og nå ble denne dommen stadfestet ved en appelldomstol, samtidig som ekteparet ble ilagt en bot på 1 000 euro for å hindre legen i sitt arbeid, melder nyhetsbyrået Ritzau.

Ifølge appelldomstolen hindret barnets far, Radouane Ijjou, fysisk den mannlige legen i en halv time slik at han ikke kunne komme inn og hjelpe. Appelldomstolen mener at barnets tilstand ene og alene skyldes farens holdninger og oppførsel, og at sykehuset ikke kan holdes ansvarlig.

Ekteparet burde også bli idømt et tvunget verdikurs i likestilling og likebehandling.