Kjønnslemlestelse

Avdekket kjønnslemlestelse, historisk fengslingsmøte

PRSSEMELDING FRA HRS: En far av gambisk opprinnelse risikerer tiltale for kjønnslemlestelse av sin herboende datter på fem år, samt fire døtre han har plassert i Gambia. Mannen fremstilles for fengslingsmøte kl 15:00 i dag i Oslo tingrett. Norge kan dermed for første gang få en domfellelse knyttet til kjønnslemlestelse. Her kan du også lese HRS-rapporten om de gambiske jentene.

PRESSEMELDING FRA HRS:

Bakgrunn for saken

I 2005 dro Human Rights Service (HRS) og Dagbladet.no til Gambia grunnet mistanke om at fire norskfødte jenter var blitt utsatt for kjønnslemlestelse i foreldrenes hjemland, der jentene hadde oppholdt seg siden 2003 (HRS-rapporten ”Norskfødte jenter kjønnslemlestes”, 2005). Vi fikk bekreftet at jentene var lemlestet. Etter anmeldelse av forholdene til Oslopolitiet i august 2005, prøvde norske myndigheter uten hell å få jentene tilbakeført. Foreldrene, begge norske statsborgere, hadde også to døtre til bosatt i Oslo. Barnevernet har, i forståelse med mor, fått en profesjonell undersøkelse av disse to jentene, og den eldste jenta (5 år) av de herboende barna er konstatert lemlestet. Politiet vil nå fengsle far, mens mor, som er i sitt svangerskap nummer syv, er vurdert som for syk for eventuell fengsling.

Politiet opplyser til HRS at far er siktet for kjønnslemlestelse av både herboende datter samt de fire døtrene i Gambia.

Far (41) har ytterligere to koner i Gambia, og en av disse har omsorgen for de fire døtrene i Gambia, som etter HRS sine observasjoner lider under sterk omsorgssvikt.

De tre yngste barna er født etter at foreldrene separerte seg i februar 2000.

Av seks døtre er altså fem lemlestet, mens den siste jenta på tre år, ikke er lemlestet. Dette bør være mer enn tankevekker for regjeringen ved helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad og barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt, som torsdag 29. mai, langt på vei gikk god for rapporten fra Institutt for samfunnsforskning, der det hevdes at praksisen er på tilbakegang, og at det ”kun” er registrert 15 tilfeller av kjønnslemlesting i 2006 og 2007.

Fengslingsmøtet er kl 15:00 i Oslo tingrett i sal 150.

Kontaktperson i Oslopolitiet: Hanne Kristin Rohde, tlf 22 66 94 80, mobil 992 88 392

HRS kan kontaktes ved Hege Storhaug, tlf 22 33 80 01, mobil 906 60 106

Her kan du lese rapporten som også omhandler de gambiske jentene: «Norskfødte jenter kjønnslemlestes»