Statistikk

Synkende innvandrerledighet, men fortsatt tre ganger høyere ledighet

SSB statistikk over registrert ledighet blant innvandrere 1. kvartal 2008 viser at arbeidsledigheten har sunket i takt med ledigheten i befolkningen for øvrig. Den registrerte arbeidsledigheten blant innvandrere gikk ned fra 5,9 prosent i 1. kvartal 2007 til 4,5 prosent i 1. kvartal 2008. I befolkningen utenom innvandrergruppen gikk den registrerte ledigheten ned fra 1,8 til 1,4 prosent, alt beregnet i prosent av arbeidsstyrken

Den relative nedgangen i ledigheten er mye den samme også i befolkningen for øvrig. Nivåforskjellen er dermed uendret.

Fortsatt har innvandrere en registrert arbeidsledighet som er tre ganger så høy som i befolkningen for øvrig.

Statistikken viser videre at det er store forskjeller i arbeidsledighet etter landbakgrunn. Ledigheten er høyest blant innvandrere med ikke-vestlig landbakgrunn. Blant innvandrere med afrikansk bakgrunn var ledigheten fortsatt så pass høy som 10,6 prosent.

SSB statistikk om arbeidsledighet sier bare noe om registrerte arbeidsledige blant innvandrer, og ikke noe om grad av deltakelse i arbeidslivet (yrkesdeltakelse). SSBs statistikk om yrkesdeltakelse blant innvandrere publiseres 24. juni.

Se statistikk hos SSB