Arbeid og utdanning

Somalisk jobbprosjekt ble en fiasko

Langtidsledige somaliske kvinner ble prøvd rekruttert som bussjåfører av Århus Sporveje i Danmark. Håpet var at prosjektet skulle gi en vinn-vinn-situasjon; somaliske kvinner i jobb og ledige sjåførjobber skulle fylles. Men prosjektet ble en flopp.

Ikke én eneste av de somaliske kvinnene gjennomførte det planlagte kursforløp, og ikke i en eneste av de ledige sjåførstillingene ble det ansatt en somalisk kvinne, skriver JP.dk.

Allerede da prosjektet ble presentert, stilte flere av kjørelærerne spørsmål ved det forsvarlige i å sette en gruppe kvinner, hvorav mange ikke engang hadde alminnelig sertifikat i utgangspunktet, til å kjøre en toleddet buss gjennom Århus sentrum i rushtrafikken.

Til det svarte sporveiens administrasjonssjef Bjarne Larsen at de somaliske kvinnene selvsagt ville bli underlagt de samme vilkår som alle andre. Men dette viste seg altså at kvinnene ikke kunne leve opp til.

– Så har vi prøvet det, og det var altså ikke en farbar vej til at få de somaliske kvinder ind på arbejdsmarkedet, sier arbeidsrådmann Gert Bjerregaard.

Samtidig legger hun til at Århus til gjengjeld har fått mange av de somaliske kvinnene rekruttert til andre stillinger, blant annet innenfor detaljhandel og rengjøring.Også lederen av prosjektet med somaliske kvinner som bussjåfører, avdelingsleder Lene Brink i Århus kommune, erkjenner at initiativet ble en fiasko.

– Interessen hos de somaliske kvinder var ikke stor, og de, der tog imod tilbuddet, var for svære at kvalificere til jobbet som buschauffør, sier Brink.

Andelen av sjåfører med innvandrerbakgrunn er i Danmark steget fra 20 prosent i 2000 til 34 prosent, men kun ganske få er kvinner.

– Vi må erkende, at kvindernes kultur og religion ikke er uproblematisk. F.eks. er det en barriere, at de skal holde pause sammen med mænd i et opholdshus, sier sporveiens Larsen.