Integrering og integreringspolitikk

Somaliere truer med injuriesak for rasisme

Somalisk Forum i Danmark mener at en integreringskonsulent er rasist fordi han har uttalt seg om hva den høye somaliske arbeidsledigheten kan skyldes. Konsulenten hevder blant annet sosialhjelpen er så god at mange somaliere ikke ser vitsen med å arbeide. Somalisk Forum sier dette er rasistisk, og påpeker at somalierne er kommet for å unnslippe krig – ikke for å jobbe.

Integreringskonsulent Mehmet Yürsekkaya, av tyrkisk opprinnelse, er havnet i verbal krangel med den somaliske foreningen Somalisk Forum. Foreningen hevder at integreringskonsulentens forklaringer på den høye arbeidsledigheten i Danmark er rasistiske uttalelser.

Yürsekkaya mener at den del av forklaringen på innvandreres høye arbeidsledighet skyldes at dansk sosialhjelp virker svært god for en person fra et krigsherjet land som for eksempel Somalia. Samtidig sier han at mange somaliere bor i ghetto og sammenligner derfor ikke sin levestandard med danskenes:

– Husk på, at de kommer fra afrikansk ørken. De har ingen føling med, hvad det vil sige at leve i et moderne samfund, sa han til JP.dk

Dette har opphisset Somalisk Forum i Århus. Foreningens talsmann Ahmed Jibril, som også er leder for Århus integreringsråd, mener slike uttalelser er rasistisk:

– Den racistiske måde at udtale sig på er meget, meget værre end den måde, som Pia Kjærsgaard og hendes folk udtaler sig på, sier Jibril.

Yürsekkaya hevder videre at religiøs fanatisme holder noen innvandrere utenfor arbeidsmarkedet. Med henvisning til islam, avviser Jibril en slik tolkning:

– Islam er faktisk meget tæt på at forbyde, at man modtager kontanthjælp. Man må ikke modtage kontanthjælp, hvis man er sund og rask, sier Jibril.

Han tilføyer deretter at somaliere – i motsetning til tyrkere som Mehmet Yürsekkaya – ikke kom til Danmark for å arbeide, men for å unngå krig.Somalisk Forum er så indignert over integreringskonsulenten at de går til advokat for å anlegge injuriesak mot Yürsekkaya. En slik sak tar Yürsekkaya med stor ”sinnsro”. Men han tilføyer at han er trett av beskyldningene.

– Racisme ligger mig meget fjernt. Hver gang man kommer med en kritisk bemærkning, så bliver det kaldt nedsættende eller racisme. Jeg synes hellere, at de skulle forholde sig til, at 69 pct. af somalierne er uden for arbejdsmarkedet, sier Yürsekkaya.

Han sier videre at man kun kan løse integreringsproblemene hvis han og andre forteller om integreringsproblemenes reelle årsaker.

Journalisthøgskolens pressejurist, Oluf Jørgensen, fastslår at det er fullt lovlig å vurdere hva som er årsakene til integreringsproblemer:

– Vurderingerne om motivation til at søge arbejde og følingen med det danske samfund er klart noget, som man har ret til at sige.