Statistikk

Rekordstor innvandringen til Norge 1. kvartal 2008

SSBs statistikk for første kvartal 2008 viser nok en rekord i innvandringen til Norge. Nå har Norge Nordens og snart Europas høyeste innvandring i forhold til folketallet.

I løpet av 1. kvartal 2008 tilsvarte nettoinnvandringen (inn- og utvandringer) til Norge i alt 12 431 personer.

Dette er hele 66 prosent flere enn 1. kvartal 2007, som i likhet med 2006, var et rekordår for innvandring til Norge.

Den store innvandringen, kombinert med et fødselsoverskudd på 3 800 personer, førte til at befolkningen i Norge økte med hele 16 200 personer 1. kvartal, til i alt 4 753 400 personer.

Den sterke økningen i innvandringen i Norge som har skjedd de siste årene har ført til at Norge har Nordens og snart Europas høyeste innvandring, sett i forhold til folketallet. Dette illustreres av at nettoinnvandringen til Danmark og Sverige i løpet av 1. kvartal 2008 var henholdsvis 6 659 og 10 687 personer. Det betyr at i forhold til folketallet, var innvandringen til Norge mer enn dobbelt så høy som i Danmark og Sverige.

Se statistikk hos SSB.no