Innvandring

Rekordmange utlendinger med arbeidstillatelse

Hele 90 700 utlendinger hadde gyldig arbeidstillatelse i Norge per 1.mai. Det har aldri vært registrert så mange tillatelser noensinne. 60 000 av disse kommer fra de nye EØS-landene.

Samtidig som Utlendingsdirektoratet (UDI) starter markeringen av 20-års jubileum, er det for første gang over 90 000 utlendinger med arbeidstillatelse i Norge. Polakkene topper statistikken, frem til 1. mai har 15 494 polske borgere fått arbeidstillatelse, inkludert fornyelser.

– Det er rekordmange utlendinger som jobber i Norge. Det går bra for Norge, og derfor er det et stort behov for arbeidskraft. I forrige måned var vi meget spente på om vi hadde nådd et metningspunkt. Det viser seg så langt ikke å være tilfelle. Flere kommer og fremdeles er det polske arbeidere som utgjør den største gruppen. Ved utgangen av mars var det over 10 500 polske borgere som hadde tillatelse, sier direktør Ida Børresen til UDI.no

Men ikke bare kommer det flere til Norge for å jobbe, også flere bosetter seg her, stikk i strid med hva mange mente på forhånd. Det fører igjen til at flere arbeidere fra Polen henter sin familie til Norge. I årets tre første måneder har UDI gitt 1 015 familieinnvandringstillatelser til polske borgere. Det er nesten dobbelt så mange som i 2007. Totalt har over 4 800 fått tillatelse til familieinnvandring så langt i år. Det 25 prosent mer enn på samme tid i fjor.

Siden Bulgaria og Romania ble en del av EØS-avtalen i august 2007, har antallet bulgarere og rumenere som arbeider i Norge mer enn doblet seg. Det gir at over 2 500 bulgarere og rumenere har gyldig arbeidstillatelse i dag, mot rundt 500 1. januar 2007.

Selv om de fleste kommer fra våre nærområder, er det flere og flere som kommer fra land utenfor EØS-området. 1.mai var det 6 066 i denne kategorien med gyldig faglært tillatelse i Norge. Det er en oppgang fra 4 241 på samme tidspunkt i 2007. Så langt i år er det gitt 1 028 nye tillatelser, hvorav flest til India med 213.

Total er det blitt utstett 23 005 tillatelser i 2008. I samme periode i fjor var det utstett 19 066 tillatelser.

– Denne innvandringen dekker et behov, samtidig medfører arbeidsmigrasjon mange utfordringer. Arbeidet mot sosial dumping må forseres. Undergraving av norske standarder for lønn og arbeidsvilkår er arbeidsinnvandringens skyggeside. De må bekjempes. Det er ikke til å komme unna at det er mennesker som blir utnyttet i det internasjonale og nasjonale arbeidsmarkedet. Derfor begynner UDI markeringen av vårt 20-års jubileum med en konferanse som tar for seg utfordringene med arbeidsinnvandring. Tirsdag 20. mai vil både nasjonale og en internasjonal ekspert diskutere disse utfordringene, og hva vi kan gjøre med dem, sier Børresen.