Økonomi

Ny svindel etableres i Norge

Ny kriminelle virksomhet er på vei til Norge. Det handler om selskaper som opprettes i rike Norge med et formål; svindel og bedrag. Staten, bedrifter og privatpersoner påføres et samlet tap på flere titalls millioner kroner i året. Utenlandske kriminelle bruker falskt eller stjålet identifikasjon, og på knapt en uke kan selskapet være operativt. Selskapene brukes så til å lure unna skatt og avgifter, og svindle banker og ulike kreditorer som leverer varer og tjenester. Konkursen blir et faktum, men verdiene og eierne er forduftet.

Det svindles for millioner, melder TV2.no. De utenlandske kriminelle bruker falsk eller stjålet identifikasjon, eller en fiktiv firmaattest, til å registrere et selskap i Norge via Brønnøysundregistrene. Informasjon sendes i posten, og på cirka en uke er selskapet oppe og går.

Selskapene brukes så til å lure unna skatt og avgifter, og svindle banker og ulike kreditorer som leverer varer og tjenester. De som ikke gjør opp for seg, blir slått konkurs. Men da er allerede penger og verdier for millioner av kroner forsvunnet sporløst ut av landet.

– Dette er satt i system på en helt annen måte enn tidligere. Det er organisert og det er ofte multikriminell virksomhet, sier direktør for kontroll og forebygging i Skattedirektoratet, Tone Kaarbø.

Ingen vet hvor omfattende denne formen for kriminalitet er, da fire av ti konkurssaker i Oslo aldri blir etterforsket. Mange saker blir heller aldri anmeldt. For politiet er dette en stor utfordring.

– De kjenner i alle fall det norske systemet veldig godt. De kan alt de trenger å vite hva man trenger av registreringer. Det gir adgang til å gå i banker og få opprettet konti, få bankkort og alt annet man trenger for å fungere som en legitim organisasjon eller entreprenør i Norge, erkjenner politiadvokat Ragnvald Brekke i Oslo politidistrikt.

Ifølge TV2 blir det hver eneste dag etablert ti nye selskaper med filial i Norge, etablert i utlandet.