Forskjellsbehandling og diskriminering

Muslimsk ektemann saksøker kjørelærer

Mannen hadde bestemt seg for at sin kone skulle få sertifikat, og henvendte seg til en kjøreskole kun for kvinner (i Storbritannia, selvsagt). Men nå mener mannen seg lurt – hans kone fikk nemlig en kjørelærer som har skiftet kjønn.

En britisk kjøreskole kun for kvinner kan se frem til et erstatningssøksmål etter at de lot en transseksuell kjørelærer skolere en muslimsk kvinne. Kvinnens mann vil nemlig ikke finne seg at den transseksuelle Emma Sherdley skulle lære hans kone å kjøre bil.

Inntil for to år siden var Emma Sherdley far til to og gikk under navnet Andrew. Nå er hun midt i kjønsskifteoperasjon, men det var ikke nok for den muslimske ektemannen. Han mener han er blitt lurt, når han spesifikt hadde ønsket en kvinnelig lærer.

Han ringte straks til skolen og klagde.

– Dere har sendt meg en mann. Send en ordentlig kvinne. Hvordan kan dere overhodet finne på å sende en mann dyp stemme?, sa mannen til kjøreskolens leder Joanne Dixon.

Emma Sherdley selv er svært lei seg over mannens oppførsel og har vurdert å slutte som kjøreskolelærer.

– I de siste seks år har jeg vært midt i en kjønnsskifteoperasjon. Jeg mangler stadig den siste del, men jeg er offisielt en kvinne nå. Det sier min fødselsattest, og jeg har papirer som beviser kjønnsskifteoperasjonen. At en sådan skadelig og fordomsfull mann truer med å saksøke meg og kjøreskolen er fullstendig galt, sier Emma Sherdley til Daily Mail.

Og hva den muslimske kvinnen selv mener? Ja, si det du.