Islam

Gert Wilders kommer til København

Den nederlandske politikeren Geert Wilders, mannen bak den islamkritiske filmen "Fitna", kommer til København. Wilders, som representerer det høyreorienterte Frihetspartiet, har fått hard medfart for å i det hele tatt produsere en slik kortfilm. Mantraet har vært at filmens budskap bidrar til konflikter mellom muslimer og andre. Denne kritikken kom sågar før noen i det hele tatt hadde sett filmen. Men søndag 1.juni kan de som ønsker det få høre Wilders selv fortelle om sitt budskap med filmen. Dog må publikum belage seg på sikkerhetstiltak for å i det hele tatt komme inn.

Søndag 1. juni vil Gert Wilders tale i Landstingssalen på Christiansborg, hvor han er invitert av Trykkefrihedsselskabet.

De introduserer han som følgende:

De mener det alle sammen. Anders Fogh Rasmussen, dagbladet Politiken, Danmarks Radio, Abdul Wahid Pedersen samt hundreder af præster og biskopper: Wilders er Europas værste mand.

Snart lander han i København.

Kom og hør, hvad han har at sige om filmen Fitna, kampen mod Koranvældet og for ytringsfriheden. Stil spørgsmål og dan din egen opfattelse.

Wilders reiser – etter sin film – ikke risikofritt rundt i Europa, og der forventes betydelige sikkerhetsforanstaltninger i forbindelse med møtet, skriver JP.dk, slik det da også kommer frem i invitasjonen:

Publikum blir bedt om å møte en time før Wilders starter, og for å komme inn må man oppgi navn, adresse og telefonnummer. Det samme gjelder for eventuelle gjester en tar med seg.