Religiøse og politiske symboler

Danmark innfører forbud mot religiøse symboler

I den siste tiden har det pågått en opphetet diskusjon om å forby religiøse symboler, som hijab og burka, på juridiske dommer i Danmark. I går kveld fikk denne debatten sin ende: Regjeringen er blitt enig om at et forbud skal innføres. Et slikt forbud er historisk. Dette er en stor seier for regjeringens støtteparti, Dansk Folkeparti, og et like stort nederlag for regjeringens integreringsminister.

Statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) og regjeringstoppen har raskt lukket debatten om bruk av hijab og burka i domstolene. Den har besluttet at dommere ikke får bære religiøse symboler, uansett om det er kalott, turban, hijab eller et kjede med kors om halsen. Det er første gang at danske politikerne lovgiver om religiøse symboler.Beslutningen skjer på tross av Domstolsstyrelsens erklæring om at dommere kan forholde seg upartisk og nøytralt til en sak selv om de iført hijab eller turban. Også Institut for Menneskerettigheder er svært kritisk til en slik lovgivning.

Forbudet kommer samme dag som integreringsminister Birthe Rønn Hornbech (V) i en kronikk i avisen Politiken frarådet politikerne om å lovgi dommernes påkledning.

Men ifølge justisminister Lene Espersen (K) ønsker regjeringen å endre rettspleieloven, slik at dommerne fremstår så nøytrale som overhodet mulig. Forbudet omfatter ikke legdommere, anklagere eller forsvarere.

– Det bliver ikke tilladt at bære religiøse eller politiske symboler. Vi har også besluttet os for at genindføre kapper i byretterne for at sikre neutraliteten og værdigheden omkring dommerne. Vi vil sikre borgerne en neutral og upartisk behandling ved domstolene. Vi er stadig et samfund, hvor der er plads til forskellig religiøs overbevisning. Men vi skal sikre dommernes neutralitet, sier Espersen til Kristelig Dagblad.dk

Statsråd Hornbechs særstandpunkt i regjeringen førte derimot til at statsministeren ga henne en kraftig advarsel for å gå imot regjeringen.

– Hun har givet udtryk for et personligt standpunkt uden opbakning i regeringen. Jeg er sikker på, at det ikke vil gentage sig, sa statsminister Anders Fogh Rasmussen.

Men om debatten om et eventuelt forbud nå er lukket, så er det til gjengjeld åpnet opp for diskusjon om forbudet var en god ide eller ikke. Hva gjelder de ulike avisene i Danmark, der de fleste har ledere om dette i dag, så spriker meningene. Ifølge Politiken.dk støtter både Berlingske Tidende og Jyllands-Posten forbudet. Berlingske mener saken ble løst på »udmærket vis«.

»Enhver form for fremtrædende religiøse symboler eller for den sags skyld andre ’samvittighedsmarkeringer’ vil skabe mistanke om dommerens upartiskhed. Man kan bare forestille sig en dommer med et badge med ’nej til abort’ eller ’bevar Christiania’, eller de stik modsatte synspunkter. Mere indviklet er det ikke. Tænk, at hverken Domstolsstyrelsen eller en minister kunne indse det«, skriver avisen.

Jyllands-Posten understreker at det ikke bare er integreringsminister Birthe Rønn Hornbech som er blitt satt på plass, men også Domstolsstyrelsen.

»Da domstolene ikke selv har kunnet finde ud af at forvalte den nødvendige værdighed, er det rigtigt og naturligt, at Folketinget fastsætter regler. Det er i sig selv en ydmygelse af Domstolsstyrelsen, og den har den så visselig selv bedt om«, skriver Jyllands-Posten.

Men i avisen Politiken er det lite glede, iallefall hvis sjefsredaktør Tøger Seidenfadens meninger skal legges til grunn. Han ergrer seg over regjeringens advarsel til Hornbech.

»Hun kan ikke længere gøre en politisk forskel, og forsøger hun, så ryger hun ud. Det er synd for hende, synd for regeringen, synd for Venstre og først og fremmest synd for Danmark«, skriver Seidenfadens, og sier videre:

»Med Birthe Rønn er en af de sidste, der turde tænke sig om, før hun bøjede sig for Dansk Folkeparti politiske bud på folkestemningen, fejet til side (…). Det er der ikke noget godt at sige om.«

Avisen Information tror statsministeren vil ta skade av beslutningen om lovforbud. Sjefsredaktør Bent Winther tror at det vil skade Foghs planer om en internasjonal karriere i europeiske politik.

»Det ændrer ikke ved, at billedet af dommeren i burka og fortællingen om, hvordan den danske statsminister og hemmelige præsidentkandidat overgav sig efter en dybt ubehagelig kampagne, vil gå Europa rundt og fremkalde rynkede bryn i London, Berlin og Paris«, skriver han, og fortsetter:»Anders Fogh Rasmussens burka-stunt kan ikke undgå at svække hans muligheder. Og – kunne man tilføje – godt det samme. Den skade, den danske statsminister vil kunne forvolde i EU, er trods alt langt større end den, fem millioner danskere må leve med.«

Hva integreringsminister Birthe Rønn Hornbech selv mener om saken, er det ingen som så langt har fått svar på. Hun flykter fra journalistene, ifølge JP.dk.