Innvandring

Asylsøkere i telt

Den store økningen av asylsøkere til Norge fører til at mottakskapasiteten er helt sprengt. På flere av de statlige mottakene forventes det nå et storinnrykk, og det er gitt beskjed om å innlosjere asylsøkerne i telt. Foreløpige beregninger tyder på at 10.000 asylsøkere vil ankomme Tanum statlige mottak i løpet av året. I fjor ankom 6.100. UDI har ingen forklaring på hvorfor så mange kommer akkurat nå.

Siden i fjor høst har UDI opplevd en jevn økning i antall asylsøkere til Norge. Det er særlig fem grupper som har banket på: folk fra Irak, Eritrea, Russland, Kosovo samt statsløse palestinere, skriver Budstikka.no

Økningen har vært så stor at UDI ikke har greid å holde tritt med etablering av nye transittmottak.

– Asylsøkerne kommer fra land der det er konflikter. Disse konfliktene har vart over lengre tid. Vi har ingen god forklaring på hvorfor de kommer akkurat nå, sier Siri Rustad, avdelingsdirektør i region- og mottaksavdelingen.

Både Tanum transittmottak og Lier ventemottak har fått beskjed om å forberede seg på storinnrykk. I tillegg til plass til telt må de etablere sanitære forhold, utvidet matservering og ditto helsetjeneste. Rustad sier hun håper at minst et av alternativene står klart i løpet av uken.

– Vi er forberedt på å la teltene stå gjennom sommeren, men dette er et midlertidig tilbud mens UDI ferdigstiller kontrakter om nye transittmottaksplasser. Det kan hende vi får bruk for dem, og det kan hende at vi ikke får bruk for dem. Det kommer an på tilstrømningen, sier Rustad, som regner med å ha etablert flere transittplasser i løpet av sommeren.

Men nye mottaksplasser kan det derimot bli verre å få etablert. Politikerne i Bærum har lenge signalisert at de ikke ønsker å ha Tanum statlige mottak. De har således gitt UDI fått frist til 31. desember 2010 for å avvikle virksomheten.

UDI har også ønsket å få etablere mottaksplasser på Dikemark, men fått nei av Asker kommune. Avslaget har ført til at UDI har klaget Asker inn for fylkesmannen.