Terrorisme og ekstremisme

Terrorister og torturstater

Det er ikke bare Norge som sliter med å bli kvitt personer som klassifiseres som en trussel mot riket. I Danmark ønsker justisministeren å endre rettspraksisen slik at det blir mulig å utvise terrormistenkte til torturstater, under en diplomatisk forsikring om at vedkommendes hjemland ikke vil bruke tortur. FN, Europarådet, Europaparlamentet og menneskerettighetsorganisasjoner er imot.

Ifølge Berlingske ønsker justisminister Lena Espersen (K) å få gjennomført en omstridt endring i dansk rettspraksis. Hun er parat til å utvise terrormistenkte til såkalte ”torturvennlige” stater med henvisning til en diplomatisk forsikring fra den terrormistenktes hjemland, melder TV2.dk

– Vi vil nu undersøge, hvor farbar den vej er, men jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg håber, at vi får den mulighed, sier Espersen.

Justisministeren påpeker at regjeringen avventer råd fra et nedsatt ekspertutvalg, før den endelige beslutningen treffes. Utvalget, som ble nedsatt for to uker siden, skal nøye gjennomgå regelverket for disse administrative utvisningene. Etter dette er det justisministerens håp at det skal kunne inngås særlige avtaler med de aktuelle landene, der disse forsikrer om at de ikke vil bruke tortur eller annen mishandling mot utviste terrormistenkte. Både de Konservative (K), Dansk Folkeparti (DF) og Socialdemokratiet (S) har erklært seg positiv til slike avtaler.

Denne form for diplomatiske forsikringer praktiseres i dag av flere EU-land, men kritiseres skarpt av både FN, Europarådet, Europaparlamentet og menneskerettighetsorganisasjoner. Kritikerne mener at slike forsikringer er en falsk garanti.

– Der er tale om en falsk garanti, som er designet til at give en illusion om korrekthed, når demokratiske samfund udviser terrormistænkte til lande, der er kendt for at bruge tortur. Den slags bør Danmark, der er kendt som et foregangsland i kampen mod tortur, afholde sig fra, sier generalsekretær i Amnesty International Lars Normann Jørgensen.

Danmark har for tiden to irakere som ikke kan utvises på grunn av frykt for at de kan bli utsatt for tortur i hjemlandet. I samme situasjon er de to tuniserne som politiets sikkerhetstjeneste mistenker har planlagt å myrde Muhammedtegneren Kurt Westergaard.