Ytringsfrihet

Susanne Winter trekkes for retten

Den østerrikske høyrepolitikeren Susanne Winter trekkes for retten for ”forhånelse og nedverdigelse av religiøse symboler”, noe som kan gi inntil to års fengselsstraff. Støttet av det nasjonale justisministerium, er det en statsadvokat fra Graz kommune som tar ut tiltale mot Winter. Det er særlig islamkritiske uttalelser fra et valgkampmøte i januar i år som ligger til grunn for tiltalen.

Jens Tomas Anfindsen, HRS
Det var på et partimøte for det innvandringsrestriktive høyrepartiet FPÖ, 13. januar i år, at lokalpartiets førstekandidat, Susanne Winter, ytret skarp kritikk av islam.

Winter advarte mot en kommende ”islamsk innvandrings-tsunami” og hevdet at Østerrike ville få muslimsk befolkningsmajoritet innen en 20-30 år, med mindre noe blir gjort for å hindre utviklingen. Hun tok også til orde for å skyve islam tilbake dit den kommer fra, nemlig ”hinsides Middelhavet” og betegnet islam som et ”totalitært herrefolkssystem”.

Det segmentet av talen som regnes som særlig kontroversielt, og som har ført til at Winter nå tiltales for Verhetzung und Herabwürdigung religiöser Symbole — ”forhånelse og nedverdigelse av religiøse symboler” — er noen setninger der hun retter flengende kritikk mot Muhammeds liv og levnet.

Her er et filmopptak av nettopp denne kontroversielle delen av Winters tale (oversettelse i kursiv nedenfor):
Er alt det som i dag gjerne betegnes som en religion, virkelig en religion? Se bare på profeten Muhammed. Han er vel snarere som en feltherre å betegne. 66 kriger, 27 av dem startet han selv. Koranen skrev han under epileptiske anfall. Og, noe som særlig opprører meg som kvinne, og noe jeg stadig vender tilbake til og henviser til: Han, som femtiåring, giftet seg med en seks år gammel jente. I dagens system er denne Muhammed en barneskjender.

Da HRS, den 15. januar, omtalte Winters tale, siterte vi islamkjenneren Robert Spencer på det følgende:

I wonder if, regarding Muhammad’s marriage to a nine-year-old and its value as an example for Muslim men and Islamic jurists, truth and accuracy could be a defense. And I also wonder if she would be facing similar prosecution for insulting Jesus and Christianity. What do you think?

Og vi svarte:

Desverre ser det ut til at hva som er sant, hva angår Muhammeds biografi og islamsk teologi, er av underordnet betydning i det rettighetsregime som er under utvikling i det nye Europa. Saklig og sannhetssøkende debatt om religionsstifteren Muhammeds rolle som norm for islamsk teologi og som etisk forbillede for muslimer, ser ut til å være en umulighet, kanskje også regelrett forbudt.

I de knappe tre månedene som er gått siden denne kommentaren ble skrevet, har vi fått ytterligere grunn til å frykte et rettighetsregime som rent faktisk kan komme til å forby islamkritikk, uansett hvor saklig og velbegrunnet den måte være. Blandingen av rettsforfølgelse, press og sanksjoner mot personer som Susanne Winter og Geert Wilders, viser at det allerede nå er en høy pris forbundet med et islamkritisk engasjement mange steder i Europa. I forlengelsen av dette, er det urovekkende at både EUs presidentskap og Europarådet er mer opptatt av å fordømme de som angivelig fornærmer islam, enn de som møter slike fornærmelser med vold og trusler.

I tillegg til dette, var vi i mars måned vitne til en meget urovekkende utvikling innen FNs menneskerettightsråd, der islamske land ”kuppet” igjennom to resolusjoner som henholdsvis oppfordrer FNs medlemsstater til å vedta lovverk som vil ”beskytte religioner, profeter og religiøse symboler fra krenkelser”, samt pålegger FNs spesialrapportør for ytringsfrihet å rapportere om ”tilfeller der ytringsfriheten misbrukes til å diskriminere på grunn av rase eller religion”; nærmere bestemt, å rette kritikk mot islam. Der resulusjonene tas til følge vil religionskritikk, særlig islamkritikk, bli forbudt.

Hvis denne utviklingen fortsetter, kan vi altså være på vei mot en tilstand der kritikk av islam blir, ikke bare vanskelig og farlig, men de jure forbudt i Europa.

………..
Som en kuriositet, i refleksjon over rettsforfølgelsen av Susanne Winter, kan vi jo nevne at det nettopp i disse dager arrangeres en kunstutstilling i Dommuseet i Wien, der den kommunistiske billedkunstneren og skulptøren Alfred Hrdlika presenterer verkserien «Religion, Fleisch und Macht» («Religion, kropp og makt»). Disse billedene fremstiller Jesus siste måltid som en homoseksuell orgie der Jesus kopulerer med apostlene, og Golgata-scenen som et homo-erotisk motiv der en av de romerske soldatene utfører oralsex på Jesus. Se noen av bildene her.
Vil arrangørene av denne utstillingen eller billedkunstneren selv noengang tiltales for «Verhetzung und Herabwürdigung religiöser Symbole»? — Selvfølgelig ikke.