Økonomi

Sharia-banker gode for 500 mrd. dollar

Etterspørselen etter såkalte islamske finanstjenester er så store at bransjen er i sterk vekst. Bare siden i fjor sommer er den samlede verdien økt med 20 prosent. Nå planlegges en islamsk privatbank i Sveits.

Islamske banker benytter seg av religiøse råd bestående av Sharia-rådgivere for å sikre at virksomheten deres er i samsvar med Koranens lover, da islamsk lov forbyr alle former for renter.

Ifølge e24.no har Sharia-bankbransjens samlede verdi har vokst med 20 prosent siden i fjor sommer, og anslås nå av kredittanalyseselskapet Moody’s til 500 milliarder dollar.

National Bank of Kuwait, som regnet i verdibeholdning er den arabiske verdens tredje største, planlegger ifølge Financial Times å åpne en i samarbeid med en ikke navngitt saudisk institusjon.

Pådriverne bak den nye Sharia-banken i Sveits bør har alle muligheter til å tiltrekke seg kunder. De skal allerede ha søkt om konsesjon og har velstående personer fra Gulf-området som målgruppe. Og det mangler neppe på verken formue eller likviditet i området: Gulf-landenes økonomier har doblet seg siden 2002 som følge av de senere årenes høye olje- og gasspriser. Oljeprisen har steget fra 30 dollar til dagens nivå på omlag 100 dollar pr fat i samme periode.