Arbeid og utdanning

Polakkene har et ansvar

Polakkenes inntog i Norge har avstedkommet mange historier om Norges rå utnytting av dem på arbeidsmarkedet. Nå har Polens ambassadør i Norge sett seg lei på stakkarsliggjøringen av sine landsmenn, og hans budskap er at de har et selvstendig ansvar for egen situasjon.

Polens ambassadør Wojciech Ludwik Kolanczyk sier til NRK.no at de polske arbeiderne ikke skal stakkarsliggjøres, og at arbeiderne selv må si i fra og ikke godta uverdige bo- og arbeidsforhold.

– Voksne mennesker har ansvar for sitt eget liv, og det er intet unntak for polske arbeidere, sier Kolanczyk.

Utlendingsdirektoratet (UDI) er i gang med et arbeid som skal forsøke å kartlegge hvor mange som oppholder seg ulovlig i Norge, men foreløpig har verken de eller noen andre noen oversikt.

Den polske konsulen sier til NRK at det er 120 000 polakker i Norge. Det avviker fra UDI innvilgende arbeidstillatelse, som teller snaut 40 000. Dermed kan så mange som to av tre jobbe ulovlig i Norge, noe den polske ambassadøren misliker.

– Vær snill og få lovlig opphold med en gang, eller reis hjem, oppfordrer Kolanczyk.

UDI-direktør Ida Børresen sier arbeiderne har ansvar for gyldig arbeidstillatelse og for å ikke godta uverdige arbeidsforhold.

– I tillegg til ansvar for arbeidstillatelse har de et ansvar for å sette seg inn i norske lover og regler og å ikke godta ulovlige arbeidsforhold, som å jobbe uten tarifflønn, sier Børresen.

Børresen oppfordrer utenlandske arbeidere om å melde useriøse aktører til UDI og finne seg en ny arbeidsgiver. På denne måten kan Norge frata useriøse arbeidsgivere arbeidstillatelsene, svarteliste dem eller bøtelegge dem, eventuelt gå til politianmeldelse.