Vold og overgrep

Ny voldtektsrekord i Oslo

I underkant av 200 voldtekter og voldtektsforsøk ble anmeldt i Oslo i fjor. Det er en heller dyster rekord. Tallene forteller at spesielle innvandrergrupper er overrepresentert, noe som bekymrer politiet.

I fjor ble det anmeldt 196 voldtekter og voldtektsforsøk i Norges hovedstad. Dette er ny rekord. I 1997 var tallet 105. Tallene fordeler seg på 161 anmeldte voldtekter og 35 anmeldelser for forsøk på voldtekt.

Dette kom frem da strategisk stab i Oslo politidistrikt holdt en pressekonferanse i dag. Rapporten «Voldtekt i Oslo 2007» inneholdt en analyse av de anmeldte voldtekter og voldtektsforsøk i Oslo for i fjor. Derimot er ikke politiet skråsikre på at det har vært en reell økning, men de vil heller ikke avvise det.

– Vi skal ikke slå fast at det har vært en økning. Dette kan også skyldes at økt oppmerksomhet omkring temaet har ført til at flere anmelder voldtekter til politiet. Samtidig skal vi ikke avvise at det har vært en økning, sier visepolitimester i Oslo politidistrikt Sveinung Sponheim til Aftenposten.no

Tallene forteller at:

· 21,7 prosent av alle voldtekter og voldtektsforsøk skjer natt til lørdag.

· 36,8 av voldtekter og voldtektsforsøk skjer natt til søndag.

· Nesten halvparten (44,9 prosent) av alle voldtektsofre er mellom 20 og 29 år.

· Flertallet (70 prosent) av ofrene er påvirket av rusmidler.

· Totalt er 151 personer mistenkt/siktet etter voldtektsanmeldelsene.

· I 72 prosent av sakene er det ukjent gjerningsmann.

· Av de mistenkte/siktede har 60 prosent norsk statsborgerskap. 18,5 prosent kommer fra Afrika, 9,3 prosent kommer fra Midt-Østen.

· I forhold til befolkningssammensetningen i Oslo, er gjerningsmenn med annen landbakgrunn enn norsk overrepresentert.

· I forhold til befolkningssammensetningen i Oslo hadde 30 prosent av antatte gjerningsmenn afrikansk bakgrunn. Norske statsborgere utgjør 27,4 prosent av samme gruppe.

· 67,8 prosent av voldtektene skjedde i eller i tilknytning til privat bolig. 15,4 prosent av voldtektene skjedde utendørs.

· 52,6 prosent av ofrene ble utsatt for voldtekt av en ukjent person.

Ifølge Dagbladet.no heter det at:

· 72,8 prosent av de registrerte gjerningsmennene har bakgrunn fra et annet land enn Norge.

· Afrikanske menn er overrepresentert i statistikken: 30,5 prosent av de registrerte gjerningsmennene har afrikansk bakgrunn.

· 84,7 prosent av gjerningsmennene er norske statsborgere.

Visepolitimester Sponheim gir følgende beskrivelse av en gjennomsnitts gjerningsmann.

– Han er cirka 30 år, ikke-norsk bakgrunn, arbeidsledig og har et rusproblem, skriver Aftenposten.

Samtidig mener han det er uheldig at statistikken viser at enkelte befolkningsgrupper er overrepresentert. Tallene skal faktisk ha vært såpass oppsiktsvekkende at flere innvandrerorganisasjoner allerede skal ha fått politiets rapport. Og man kan jo spørre seg: Fordi de skule være ekstra forberedt? Nå må vi snart ta innover oss at virkeligheten ikke alltid er slik vi håper og ønsker den skal være. Spørsmålet er hva som må gjøres. Ble noen av de samme innvandrerorganisasjonene spurt om det?