Statistikk

Nesten 10 prosent innvandrere i Norge

I løpet av 2007 økte innvandrerbefolkningen i Norge med hele 44 300 personer, viser ny statistikk fra SSB. Til sammen har 459 600 personer innvandrerbakgrunn, og innvandrerbefolkningen utgjør nå nesten ti prosent av befolkningen. I Oslo er en av fire borgere innvandrer.

Ved årsskiftet hadde til sammen 459 600 personer i Norge innvandrerbakgrunn, hvilket tilsvarer nesten 10 prosent av Norges befolkning. 381 000 av disse er født i utlandet (førstegenerasjon), og 79 000 er født i Norge av to utenlandsfødte foreldre (andregenerasjon eller etterkommere). Av tilveksten på 44 300 personer i 2007 skyldes nesten 39 000 innvandringer fra andre land, mens 5 500 er barn født i Norge.

Polakker er nå den største innvandrergruppen med 32 100 personer. Deretter kommer de med landbakgrunn fra Pakistan med 29 100, Sverige med 26 200 og Irak med 22 900.

Veksten i den polske innvandrerbefolkningen var i løpet av 2007 på 13 200 personer. I 2006 var polakkene den sjette største innvandrergruppen, men den økte til å bli den største i løpet av 2007. Nesten alle disse har selv innvandret til Norge.

Ikke-vestlige innvandrere utgjør 7,3 prosent av folketallet i Norge, og vestlige 2,4 prosent. Ikke-vestlige innvandrere utgjør 347 000 personer. Inkludert i dette tallet er 100 000 innvandrere med bakgrunn fra land i Øst-Europa, hvorav 48 200 er fra land som er medlemmer av EU.

Det bor personer med innvandrerbakgrunn i alle landets kommuner. Høyest andel innvandrere er det i Oslo, hvor 25 prosent av innbyggerne tilhører innvandrerbefolkningen. Det er også Oslo som har flest ikke-vestlige innvandrere som andel av det totale folketallet (21 prosent) fulgt av Drammen med 17, Lørenskog med 14, Skedsmo med 13 og Askim med 12 prosent. Kommunene Beiarn i Nordland og Osen i Sør-Trøndelag er de eneste uten ikke-vestlige innvandrere.

Fire av ti innvandrere har bodd i Norge i mindre enn fem år, mens to av ti har bodd tjue år eller lenger.

Les mer hos SSB.no