Kvinner og likestilling

Kvinner i Saudi-Arabia er umyndiggjort

Kvinnenes situasjon i Saudi-Arabia ser ikke ut til å bedre seg med det første – og det til tross for at landet har sluppet inn en menneskerettighetsorganisasjon som Human Rights Watch. De beskriver i en ny rapport at praksisen med at kvinnene må ha en mannlig formynder, hovedsakelig sin far eller ektemann, eventuelt sin sønn, for å studere, jobbe, gifte seg, vitne i en rettssak, inngå kontrakter eller få medisinsk behandling, i realiteten gjør kvinnene til barn eller mentalt tilbakestående hele livet.

Rapporten kritiserer spesielt praksisen med obligatoriske mannlige formyndere for kvinner, rapporterer Aftenposten.no.

En av historiene som fortelles i rapporten, er om en kvinne i 30-årene som ble skutt tre ganger av sin mann. De første to gangene mannen skjøt henne, avslo kvinnen råd om å anmelde forholdet. For å avlegge gyldig forklaring for politiet, måtte hun nemlig følges av sin mannlige formynder, som var nettopp hennes mann.

Dessuten kunne hun risikere at de mannlige polititbetjentene anklaget henne for å omgås det motsatte kjønn, hvilket etter de fleste saudiarabiske dommeres oppfatning, er en forbrytelse.

Den tredje gangen mannen skjøt henne, døde kvinnen av skadene. Historien hennes gjengis denne uken i tidskriftet The Economist.

Kvinnenes situasjon innebærer et juridisk paradoks: hun kan holdes rettslig ansvarlig for lovbrudd, uten selv å være fullverdig rettslig subjekt.

I Saudi-Arabia tilsidesetter Sharialovgivningen alle andre lover, og umyndiggjøringen av kvinner er slik sett ikke hjemlet i noen nasjonal lov. For selv om Saudi-Arabia har undertegnet flere internasjonale avtaler om kvinners rettigheter, har myndighetene gjort lite for å forbedre kvinnenes vilkår.

Ifølge NTB skal utenriksminister Jonas Gahr Støre ha tatt opp temaet menneskerettigheter under sitt besøk i det oljerike kongedømmet mandag. Han møtte representanter fra Menneskerettskommisjonen, en statlig institusjon som ble opprettet i 2005. Han omtaler diskusjonene som nyttige og respektfulle, men han vil gjerne at de følges opp ved at saudiaraberne tar en tur til Norge.

Mon tro hvor mange kvinner det er i den kommisjonen?