HRS TV

Hver mann sitt flagg

Athar Ali i Norsk Innvandrerforum gikk for kort tid siden ut å krevde at 17.mai-toget i Oslo åpnet opp for at barna kunne få vifte med sitt "hjemlands" flagg. Kravet ble blankt avvist av 17.mai-komiteen, som mente at Norges nasjonaldag skal feires med det norske flagget. I går ble det holdt appell for flagg-mnagfold, som du kan se og høre her.

Dermed var bråket i gang, og 17.mai-komiteens medlemmer, der det er flere med innvandrerbakgrunn, ble stemplet som «lite inkluderende». Velmenende aktører kom på banen og talte «integreringens» sak, og mente tydeligvis at 17.mai er en egnet dag til å markere det ene eller andre standpunktet.
Å feire Norges nasjonaldag med et annet lands flagg, trenger nødvendigvis ikke å oppfattes som verken «inkluderende eller integrerende». Mange vil si tvert om; det vitner om at vi ikke kan eller vil samles under et felles flagg. At det vitner om splitting av samfunnet. Når Ali sier at det er viktig for barna å markere sitt «hjemland» med dette landets flagg, sier han jo også at Norge ikke primært regnes som deres hjemland. Det lyder bare trist – i mangfoldets navn.
Athar Ali synes ikke så langt å ha fått altfor mange med seg i sin argumentasjon, noe som også gårsdagens markering utenfor rådhuset i Oslo vitnet om, hvor kun et lite mindretall møtte opp. Under fanen «Frihet, ikke forbud» ble det argumentert for flagg-mangfold.
AUFere og Athar Ali i Norsk Innvandrerforum oppfordrer til at Norges nasjonaldag åpner for alle lands flagg:

Film/redigering: Owe/HRS
Les også om at ingen elever har bedt om å få bære andre lands flagg hos VG Nett