Ytringsfrihet

Homo Vitruvianus

Leonardo da Vinci berømte studie av mannskroppen, nedfelt i tegningen ”Homo Vitruvianus” (Den vitruvianske mannen), er malt over på en kommunal vegg i Motala i Sverige. Det ble klaget på bildet fordi det viste for mye nakenhet. Kommunefullmektig i kommunen liker ikke det som har skjedd, og hevder at det er gjort etter krav fra innvandrere. Enhetssjefen mener overmalingen er uproblematisk.

Homo Vitruvanius (Den vitruvianske mannen) er en verdensberømt tegning utført av Leonardo da Vinci omkring 1492. Tittelen henviser til den romerske arkitekten Vitruvius sine tanker om proposisjoner, basert på harmoni. Vitrivius’ ideer skal ha påvirket mange av renessansens tenkere, kunstnere og arkitekter som tok i bruk geometriske former.

Da Vincis Homo Vitruvanius avbilder en mann som delvis står innskrevet i en sirkel, den såkalte materielle formen, og har til dels armer og ben spredd i sirkelen, den såkalte sjelelige formen. I kvadraten kommer mannens kjønnsorgan i midten, og i sirkelen er navlen i origo. Tegningen avspeiler harmoniske proposisjoner, blant annet ved at avstanden mellom mannens fingerspisser er lik med mannens fulle lengde når han står. Skriften i tegningen er speilvendt. Samme proposisjontenkning benyttet for øvrig da Vinci i Nattverden.

Men Homo Vitruvanius ble for mye for personer med tilknytning til Ekenäs læresenter i Motala i Sverige. En stor kopi av kunstverket i en trappeoppgang ble forlangt overmalt, melder Corren.se. Bildet kom opp i fjor høst, i et forsøk på å friske opp interiøret.

Overmalingen synes derimot å få et politisk etterspill. Kommunefullmektig Rune Krig mener at overmalingen er utført etter krav fra innvandrere.

Dette avviser enhetssjef Eva Gustafsson, som forteller til journalisten at hun reagerer på det hun mener er Krigs hatefulle tone i telefonen, spesielt siden han kan ansees som hennes arbeidsgiver. Gustafsson hevder at bildet er overmalt fordi personer med både svensk og utenlands opprinnelse har reagert på nakenheten. Hun mener derfor at å male over bildet, var en lett beslutning å ta:

– Meningen är att de som kommer hit ska känna sig trygga och trivas. Därför var vi eniga om att bilden skulle målas över, siger hun.

Siste ord i denne saken er forhåpentligvis ikke sagt. Det er slett ikke betryggende at et verdensberømt og anerkjent kunstverk fra 1400-tallet, skal vekke slik oppsikt i 2008 – og det på grunn av nakenhet.

(Vi unnlot å si at kommunefullmektig Rune Krig tilhører Sverigedemokratene, et parti som av mange betraktes som fremmedfiendtlig i Sverige. Men i denne saken burde partitilhørighet være totalt uinteressant.)