Forskjellsbehandling og diskriminering

Førerkort for to koner

Mohammad Anwar ble tatt i fartskontroll. Målingen viste at han hadde kjørt dobbelt så fort som tillatt, og førerkortet skulle blitt inndratt. Men Anwar visste råd - han har jo to koner, og den unnskyldningen godtok retten.

Når det kommer til unnskyldninger for ikke å bli fratatt førerkortet, har antakelig retten hørt de fleste, skrive Daily Mail. Men mon tro om ikke retten ble tatt på senga, da de forleden møtte bigamisten Mohammad Anwar.

Han ble tatt i fartskontroll mellom to byer i Skottland, og målingen viste at han hadde kjørt over dobbelt så fort som tillatt. Dette tilsier at han skulle miste førerkortet. Men Anwars forklaring bør kunne betegnes som spesiell: Han forklarte nemlig at han er tvunget til å kjøre så fort fordi han har to koner, som bor i to forskjellige byer i Skottland. For å kunne oppfylle sine ekteskapelige forpliktelser i henhold til islam må han tilbringe like mye tid med hver av dem. Og da må han i det minste ha førerkort.

Retten hadde forståelse for Anwars situasjon. De lot han slippe med skrekken, en bot på 200 pund og ”forståelsesfulle” 6 prikker i førerkortet.

Lorna Jackson fra den skotske trafikksikkerhetsorganisasjonen kaller dommen ”overraskende”.

Uavhengig av antall koner eller business denne mannen driver, så har han brutt loven som er til for å beskytte alle. Å bryte fartsgrensen med bare noen kilometer kan være forskjellen på liv og død hvis du kjører på noen, men her har mannen kjørt dobbel så fort som fartsgrensen. Sjåføren kjenner loven, og han kjenner hvilken straff som skal følge av å bryte den. Når retten tillater at noen får lov til å beholde førerkortet når man til de grader har overtrådt loven og satt folks liv på spill på bakgrunn av en så tam unnskyldning, så er det overraskende, tordner Jackson.

HRS kaller dommen en skam.