Ytringsfrihet

Egypt forbyr spesialutgave av Der Spiegel

Respektert og politisk korrekt; ukemagasinet Der Spiegel er omtrent så nær selve definisjonen av anstendig borgerlighet som det går an å komme i Tyskland. Nå har Egypt forbudt en spesialutgave av magasinet som omhandler islam i Europa. Grunn: En islamkjenner som uttaler seg i en av bladets reportasjer, hevder at islam oppfordrer til vold og terror.

Nyeste Spiegel-utgave, med tittelen ”Allah im Abendland” – Allah i aftenlandet [=Vesten] – er blitt forbudt i Egypt. Myndighetene konfiskerer nå de eksemplarer som allerede er distribuert. Den egyptiske informasjonsminister, Anas el Feki, hevder at:

Vi er for pressefrihet, men kan ikke akseptere at religionen fornærmes

I det aktuelle Spiegel-magasinet blir, blant mange andre reportasjer, en tysk islamkjenner (uvisst hvem) intervjuet om forholdet mellom islam og vold. Islamkjenneren skal da ha bekreftet at islam, tradisjonelt – historisk, legitimerer voldsbruk for å sikre bevarelsen og utbredelsen av islam. Det er dette utsagnet som er blitt for sterk kost den egyptiske regjeringen.Dette melder News Orf.at